04-07-2002

KNV ziet toekomst in regeeraccoord

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is overwegend positief over de plannen die de nieuwe regeringscoalitie heeft gepresenteerd in het regeringsakkoord. De nieuwe coalitie onderschrijft dat goede bereikbaarheid en ontsluiting essentieel zijn voor verdere economische groei en ontvouwt derhalve plannen om de mobiliteit in Nederland te verbeteren. Voor de verbetering van het openbaar vervoer en de sociale veiligheid in het openbaar vervoer, de bevordering van doorstroming en oplossing van bekende fileknelpunten wordt extra geld uitgetrokken.

KNV ziet de extra gelden - oplopend tot 410 miljoen Euro in 2006- als een belangrijke stap in het verbeteren van de bereikbaarheid in ons land. Ook onderschrijft KNV de keuzes voor de beleidsinstrumenten: naast het beter benutten van bestaande rail- en wegeninfrastructuur wordt gekozen voor het aanleggen van extra rijstroken en verbreding van bestaande snelwegen. Ook is KNV het eens met het voornemen om procedures bij wegverbreding te bespoedigen door middel van de spoedwet Wegverbreding.

Met de nieuwe regeringscoalitie is KNV van mening dat eventuele invoering van een kilometerheffing pas zin kan hebben als de bereikbaarheid van het openbaar vervoer over de weg aanzienlijk verbeterd is. Dit kan onder meer bewerkstelligd worden door het aanleggen van doelgroepstroken, zoals busbanen etc.

Het herstel van onze internationale concurrentiepositie is een onderwerp waarin de nieuwe coalitie veel energie zal moeten steken. Daarbij hoort een verlaging van de lasten voor de werkgevers. In dit licht is KNV positief over de voornemens om de sociale lasten voor werkgevers met 250 miljoen Euro per jaar te verlagen.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie in het collectief personenvervoer (openbaar vervoer, taxi- en touringcarvervoer) en het beroepsgoederenvervoer

Den Haag, 4 juli 2002

Nadere informatie: Arjen Boukema, Manager PR & Communicatie KNV Telefoon: 06 26134716 of: 070 - 3751749

Deel: ' KNV ziet toekomst in regeeraccoord '
Lees ook