KNWV

KNWV - Nieuws

KNWV - Persberichten

Persberichten

Download Als MS- Word Bestand DATUM: KNWV aangesloten
watersportverenigingen niet de dupe te laten worden van deze verkoop.

Na jarenlange discussies werd in 1986 in de privatiseringsovereenkomst tussen de Provincie Limburg en Aqua Terra het bestaansrecht vastgelegd van die verenigingen die rechtstreeks hun jachthaven huren van Aqua Terra. Verenigingen en KNWV vrezen nu dat door de verkoop het
bestaansrecht opnieuw in het geding is. Niet alleen negatief voor deze verenigingen maar ook voor de algemene watersportontwikkeling in Limburg.

Het KNWV heeft vandaag aan Gedeputeerde Staten van Limburg voorgesteld om verenigingen de kans te geven hun haven te kopen, ervan uitgaande dat zij op basis van historische rechten eerste gegadigden zijn en Aqua Terra een redelijke vraagprijs hanteert.

Ook heeft het KNWV haar bezorgdheid geuit over de gevolgen van de verkoop voor de algemene watersportontwikkeling in het gebied. Het KNWV vindt dat het gebied toegan-kelijk en betaalbaar moet bijven voor de watersport. *Het mag niet zo zijn dat commerciële overwegingen bij de verkoop leiden tot een beperking van de watersportmogelijkheden,* aldus Frank Jibben, Hoofd regionale belangenbehartiging KNWV.

Het KNWV volgt de ontwikkelingen op de voet en zal bij negatieve gevolgen voor de watersport met passende acties komen.

Laat meer artikelen zien over: KNWV Belangenbehartiging
_________________________________________________________________

Deel: ' KNWV-verenigingen in Limburg vrezen voor bestaansrecht '
Lees ook