Datum : 9/12/1999 Koerswijziging kabinet lokt schadeclaims uit (Financieele Dagblad 9/12)

Ten minste drie van de vijf uitvoeringsinstellingen (uvis) van de werknemersverzekeringen zullen een schadeclaim bij het kabinet indienen. Aanleiding is de koerswijziging van het kabinet met de organisatie van de sociale zekerheid. De claims kunnen volgens uvi-kringen honderden miljoenen guldens bedragen.

Zie verder het Financieele Dagblad van 9 dec 1999.

Deel: ' Koerswijziging kabinet lokt schadeclaims uit '
Lees ook