Erasmus Universiteit Rotterdam


Benoeming aan de Erasmus Universiteit

Prof.dr. B.W. Koes hoogleraar Huisartsgeneeskunde

Prof.dr. B.W. Koes is benoemd tot hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bart Willem Koes (Den Haag, 1962) studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Limburg. Hij promoveerde in 1992 op zijn proefschrift ‘ Efficacy of manual therapy and psysiotherapy for persistant back and neck complaints’. In 1993 werd hij geregistreerd als Medisch biologisch wetenschappelijk onderzoeker, richting Epidemiologie (Epidemioloog B). Koes heeft vele voordrachten gehouden op nationale en internationale congressen en was lid van diverse redacties, werkgroepen en commissies, waaronder de NWO Werkgemeenschap Gezondheidszorgonderzoek en de Editorial Advisery Board van ‘Manual Therapy’ en van ‘Psysiotherapy Research International’. In 1991 won hij de derde prijs in de Scientific Awards Competition op het World Chiropractic Congress in Toronto, Canada. Koes is onder meer Universitair Hoofddocent aan het Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO) van de Vrije Universiteit Amsterdam en programmaleider van onderzoek op het terrein van aandoeningen van het bewegingsapparaat.

08 March 1999

Deel: ' Koes hoogleraar Huisartsgeneeskunde Erasmus '
Lees ook