Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Wizzl: de kogel door de kerk?

Lange tijd was er onzekerheid: zou Wizzl nog blijven bestaan? Of zou er voor een andere variant gekozen worden?

De beslissing is dan nu uiteindelijk genomen: 20 van de 50 Wizzls zullen in 2003-2004 worden omgebouwd naar een Servex-kiosk. De overige 30 Wizzls zullen als zodanig blijven bestaan.

Welke 20 winkels worden omgebouwd, is nog onzeker. Waarschijnlijk zal dit komende week bekendgemaakt worden. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Vanuit Wizzl en de Groepsraad NS is in ieder geval een werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaardengarantie afgegeven. Dit betekent dat tenminste de mensen met een vast contract hun baan behouden en dat bij overgang van de vestiging naar Servex dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven gelden.

Servex valt onder de Horeca-CAO. Deze CAO is op een aantal punten minder gunstig dan de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf die thans op u van toepassing is. Zo kent de Horeca-CAO geen compensatie door middel van toeslagen bij het werken op bijzondere uren. Afspraak is dat uw huidig inkomensniveau gehandhaafd blijft! Al met al heeft de beslissing nog steeds geen volledige duidelijkheid geboden. Want welke Wizzls gaan er nu over? Hoever gaat de werkgelegenheidsgarantie en hoe wordt de arbeidsvoorwaardengarantie precies ingevuld?

Sociaal Plan

Een flink aantal zaken dus waar wij in de komende tijd duidelijkheid over moeten krijgen. Wij zullen binnenkort dan ook met de directie om de tafel zitten om uw rechten zo goed mogelijk zwart op wit vast te leggen in een zogenaamd Sociaal Plan. Voor het regelen van dit Sociaal Plan is uw inbreng van absoluut belang!
Heeft u vragen of opmerkingen die in het overleg met de werkgever moeten worden meegenomen? Laat het ons dan weten. Hoe meer informatie wij hebben, hoe beter wij uw belangen kunnen behartigen. In een overleg met de werkgever treden wij op namens u, onze leden. Spreken wij een Sociaal Plan af, dan geldt dit echter voor alle mede-werkers. Het is daarom zaak om namens een zo groot mogelijke groep te spreken.

Zijn uw collega's al lid??

Overtuig dus uw nog niet-georganiseerde collega van het lidmaatschap zodat ook hij of zij zich straks over het resultaat kan uitspreken! Uw reacties zijn van harte welkom!

>> lid worden

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Neoletta Poelgeest. Telefoon: (035) 677 39 07. Email: hilversum@cnvdibo.nl.

Hilversum, 20 juni 2002.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kogel door de kerk bij Wizzl '
Lees ook