P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 31 januari 2000.

Luckas Vander Taelen wil dat Helmut Kohl
zijn titel "Ereburger van Europa" inlevert

Luckas Vander Taelen, voor Agalev lid van het Europees Parlement, is van mening dat Helmut Kohl, voormalig bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, zijn titel "Ereburger van Europa" moet inleveren. Helmut Kohl kreeg deze onderscheiding tijdens de Europese Top in Wenen in December 1998. Kohl, toen nog "motor en symbool van de Europese integratie van de afgelopen 15 jaar" genoemd, blijkt nu, goed een jaar na zijn Europese onderscheiding, betrokken te zijn in wat een van de grootste politieke schandalen uit de Duitse geschiedenis blijkt te zijn.

Luckas van der Taelen komt met dit voorstel omdat hij van mening is dat een persoon die in een dergelijke zaak betrokken is niet een zo hoge Europese onderscheiding verdient. Het certificaat ereburger van Europa wordt gegeven aan personen die een grote bijdrage leverden aan de integratie van Europa. Enkel Jean Monnet, één van de oprichters van de Europese gemeenschappen, en Helmut Kohl kregen tot nu toe deze belangrijke onderscheiding. Terwijl Jean Monnet van fundamenteel belang is geweest voor de oprichting van de Europese gemeenschappen kan van Helmut Kohl niet gezegd worden dat hij onder de huidige omstandigheden een monument voor Europa voorstelt. Hij dient dan ook zijn titel "Ereburger van Europa" in te leveren aldus Luckas Vander Taelen.

Eerder dit jaar moest ex-bondskanselier Kohl ook al zijn erevoorzitterschap van de CDU inleveren. Nu zou Helmut Kohl ook zijn Europese glans kunnen verliezen. Nog tijdens de Europese Top van Wenen waar het ging over de toekomstige financiering van de Europese Unie richtte Helmut Kohl het woord tot de Staats- en regeringleiders door te zeggen: "geld is belangrijk en men moet erover praten, maar het is niet het enige". Door nu zijn lippen stijf op elkaar te houden over zijn eigen partijfinanciering komt Helmut Kohl ook onder Europees vuur te liggen.

Luckas Vander Taelen
Europees Parlementslid Agalev


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' 'Kohl moet titel "Ereburger van Europa" inleveren' '
Lees ook