Partij van de Arbeid


Kok dient ontslag kabinet in

20 mei 1999 PvdA-voorlichting

Premier Kok heeft op woensdag 19 mei bij koningin Beatrix het ontslag van het voltallige kabinet aangeboden. De aanleiding hiervoor vormde de stemming in de Eerste Kamer, waar door de tegenstem van VVD-er Wiegel de voor een grondwetswijziging benodigde tweederde meerderheid net niet werd gehaald. D66 had al aangegeven uit de coalitie te stappen als een van de VVD-senatoren tegen zou stemmen en daarmee het referendum niet zou worden gerealiseerd.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer dat volgde op het bezoek aan de koningin noemde Kok de ontstane situatie 'een bittere pil voor het gehele kabinet'. Kok benadrukte het unieke van de situatie. Er is namelijk geen sprake van een conflict tussen de Tweede Kamer en de regering. De D66-ministers in het kabinet voelden niets voor het voorstel van een meerderheid van de ministerraad om zo snel mogelijk het voorstel voor het referendum hernieuwd bij de Tweede Kamer in te dienen.

De koningin heeft het verzoek om over te gaan tot ontslagverlening in overweging genomen. Inmiddels voert zij gespreken met de vice-voorzitter van de Raad van State, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de voorzitters van de Tweede Kamerfracties. Zij adviseren de koningin over de vraag hoe met de huidige situatie moet worden omgegaan. Donderdagmiddag ontvangt Beatrix PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert.

Deel: ' Kok dient ontslag kabinet in '
Lees ook