Partij van de Arbeid


Kok neemt "De kleur van grijs" in ontvangst 14 februari 2000 PvdA

Minister-president Wim Kok heeft op maandag 14 februari 2000 de PvdA-discussienota 'De kleur van grijs' in ontvangst genomen. Hij deed dit in het Haagse Pulchri. De nota die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de PvdA-kamerleden Jan van Zijl en Wouter Gortzak belicht de gevolgen van de vergrijzing. Over de verschillende beleidskeuzes die in het rapport staan, zal in de partij uitgebreid worden gediscussieerd.

Na inleidingen van Wouter Gortzak en Jan van Zijl gaf partijvoorzitter Marijke van Hees alvast de aftrap van de discussie door de hoogleraren Hooimeijer en Van Lieshout om commentaar op de nota te vragen. Vervolgens was het woord aan Remco Campert. In zijn gesproken column ging hij in op het woord vergrijzing. 'Waarom is nooit voor het woord 'verkaling' gekozen?', en: 'Is ontgroening net zo iets als ontbladering?', zo vroeg hij zich af.

De jongste aanwezige in de zaal, de 12-jarige Jan Vos, bood vervolgens de nota 'De kleur van grijs' aan Wim Kok aan. Daarbij vroeg hij de minister-president om de nota goed te lezen, omdat de inhoud ook voor jongeren belangrijk is. In zijn aansluitende toespraak ging Kok in op de gevolgen van de vergrijzing. Daarbij gaat het volgens hem om meer dan alleen rekensommen. 'Het gaat dan ook om de gevoelens van onveiligheid en eenzaamheid van veel ouderen', aldus Kok.

Met betrekking tot 'de rekensommen' merkte de premier op 'dat het beter gaat met de economie dan we dachten. Dat biedt de ruimte voor nieuwe afwegingen'. Kok noemde daarbij het zorgen voor een grotere arbeidsparticipatie, ook van oudere werknemers, en het verbeteren van opleidingen, het verbeteren van de gezondheidszorg en investeren in innovatie, zodat de economie sterk blijft. 'Het gaat niet om òf meer uitgeven òf meer terugdringen van de staatsschuld. Beide zijn nodig om verder te kijken dan de portemonnee van vandaag', aldus Kok.

*** zie originele bericht voor samenvatting van de nota ***

*** zie originele bericht voor volledige tekst van de nota ***

Deel: ' Kok neemt PvdA-nota "De kleur van grijs" in ontvangst '
Lees ook