P E R S B E R I C H T

Breda, 13 januari 1999

MINISTER-PRESIDENT WIM KOK OPENT 50-JARIG JUBILEUM ZONNEBLOEM-Vrijwilligerswerk

Minister-President Wim Kok heeft op woensdag 13 januari in Zeist het officiële startschot gegeven voor het 50-jarig jubileum van de Nationale Vereniging de Zonnebloem. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de Zonnebloem de resultaten van een recent gehouden onderzoek naar het belang van vrijwilligerswerk. Daaruit blijkt dat bijna 90% van de Nederlandse bevol-king vindt dat de toekomst van zieken, gehandicapten en ouderen er zonder vrijwilligers somber uitziet. In schril contrast daarmee staat de afnemende animo om zelf iets aan vrijwilligerswerk te doen. Acht van de tien Nederlanders zijn van mening dat men steeds minder vaak bereid is iets belangeloos voor een ander te doen. De Zonnebloem, met 34.500 vrijwilligers één van de grootste
vrijwilligersorganisaties van Nederland, wil haar
50e verjaardag benutten om het belang van vrijwilligerswerk te onderstrepen. Als
jubileumthema hanteert de Zonnebloem ´Aandacht is een mensenrecht´.

Directe hulp


86% van het Nederlandse publiek vindt dat de overheid meer zou moeten doen om het vrijwilligerswerk te bevorderen, zo blijkt uit het door NSS Research & Consultancy in opdracht van de Zonnebloem uitgevoerde onderzoek. Opmerkelijk is het antwoord op de vraag waar charitatieve instellingen zich in de toekomst vooral op zouden moeten richten. Van de ondervraagden vindt 45% directe hulp bieden het belangrijkste: 12% zegt geld inzamelen. In 1994 was dit nog respectievelijk 31% en 28%. Een duidelijke accentverschuiving dus naar het bieden van directe hulp.

Aanvullende functie

Dagelijks merkt de Zonnebloem hoe groot en soms schrijnend de behoefte is aan zorg en persoonlijke aandacht. Door onder andere de vergrijzing dreigen steeds meer mensen in een sociaal isolement te raken. Op veel plaatsen in de zorgsector is uitbreiding van budgetten en personeel noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg op een aanvaardbaar peil te houden. Maar ook met groei van de betaalde zorg blijft de inzet van vrijwilligers keihard nodig. De Zonne-bloem is van mening dat vrijwilligers niet allerlei zorgtaken moeten gaan overnemen om zo de tekorten in de thuiszorg en de gezondheidszorg aan te vullen. Vrijwilligers kunnen wél een belangrijke aanvullende functie op sociaal gebied vervullen. Om aandacht en menselijk contact te waarborgen, juist voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Bekend

Zo´n 90% van de Nederlandse bevolking is op de hoogte van het bestaan van de Zonnebloem. In 1994 was dat 84%. Vrijwel iedereen die de Zonnebloem kent, noemt de dagboottochten, de Zonnebloemvakanties of de reizen met het hotelschip ´mps de Zonnebloem´. Het regelmatig bezoeken van zieken, gehandicapten en ouderen, de belangrijkste activiteit van de Zonnebloem, is minder bekend (66%). Toch worden jaarlijks in Zonnebloemverband meer dan 1 miljoen bezoeken afgelegd.

Jubileum

Speciaal voor haar doelgroep en haar vrijwilligers heeft de Zonnebloem de jubileumuitgave ´Altijd Actueel´ laten maken. Premier Kok nam op 13 januari het eerste exemplaar in ontvangst. Naar verwachting wordt in april op één van de Nederlandse zenders een door Ireen van Ditshuyzen gemaakte televisiedocumentaire over de betekenis van het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem uitgezonden. Daarnaast organiseert de Zonnebloem in het jubileumjaar 104 theatervoorstellingen voor in totaal 50.000 langdurig zieken, gehandicapten en hulpbehoeven-de ouderen. In een wervelende musical laten Berdien Stenberg, Frits Lambrechts, Joke de Kruijf en Robert Paul vijftig jaar Zonnebloem herleven. Nationale Ziekendag 1999 op zondag 12 september zal gewijd worden aan het jubileumthema 'Aandacht is een mensenrecht'.

Jubileumwens

De Zonnebloem heeft een wens: een volledig aangepaste 'rondvaartboot' voor dagtochten voor zieken en gehandicapten door de Amsterdamse grachten. De Zonnebloem wil vanuit het hele land deze dagtochten gaan organiseren, waarbij haar vrijwilligers zorgen voor de benodigde deskundige begeleiding. Voor bouw en exploitatie van deze boot vraagt de Zonnebloem de medewerking van bedrijfsleven en publiek. Giften zijn welkom op postbanknummer 7691999 ten name van de Zonnebloem in Breda onder vermelding van 'jubileumwens'.

Mededeling voor de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling communicatie:
Casper de Jong, tel. (076) 564 63 10 of René Rijkers, tel. (076) 564 63 11.

info@zonnebloem.nl

Deel: ' Kok opent 50-jarig jubileum Zonnebloem-Vrijwilligerswerk '
Lees ook