PERSBERICHT

Aan de redactie visserij, parlementair nieuws
Kapelle, 30 augustus 1999
Sector besluit tot uitstel seizoen

Kokkelseizoen 1999 vandaag van start!
Twee weken later dan gepland, is vandaag het Nederlands kokkelseizoen van start gegaan. De komende twaalf weken zullen zo’n twintig kokkelschepen op beheerste wijze vissen op de Waddenzee. Regulering vanuit de overheid alsmede de strenge zelfregulering moeten hiervoor zorgdragen. De sector besloot vrijwillig het kokkelseizoen twee weken later starten zodat de kokkels nog iets konden groeien en er zo optimaal mogelijk kan worden gevist. Met de opening van het seizoen is een einde gekomen aan de levende onzekerheid onder de 300 in de sector werkzame werknemers. Na de politieke discussies in de afgelopen maanden en het uiteindelijke positieve besluit van de staatssecretaris, kan eindelijk worden overgegaan tot het daadwerkelijke vissen.
De komende weken vissen de kokkelvissers aan de hand van het door de sector opgesteld beheersplan, dat ertoe moet leiden dat er op verantwoorde wijze gevist wordt in de Waddenzee. Per week worden in het op dit beheersplan gebaseerde visplan de maximale vistijden, spreiding van de vloot en sluiting van gebieden met kleine kokkels aangegeven. Een strenge interne controle ondersteunt dit beleid. Deze interne controle gebeurt via een zogenaamde blackbox aan boord van de kokkelschepen. De blackbox bevat software waarmee de vistijden en de positie van het schip wordt geregistreerd en wáár zich eventuele storingen hebben voorgedaan. Niet naleving van de ingestelde regels leidt tot boetes voor het bedrijf.
Het kokkelseizoen werd twee weken uitgesteld door de Nederlandse Kokkelvisserij zodat de kokkels nog enigszins konden groeien en de vissers zo efficiënt en optimaal mogelijk kunnen vissen.
De Nederlandse kokkelvisserij heeft de afgelopen maanden een onzekere periode doorgemaakt. Politieke discussies in de Tweede Kamer over het voortbestaan van de sector en de eventuele uitruil of sluiting van gebieden, betekenden een enorme onzekerheid voor de sector. Schipper Arie Bakker: "Elk jaar wordt weer opnieuw bekeken of we mogen vissen. Elk jaar die onzekerheid. Elk jaar niet weten hoeveel je kunt investeren, of het eigenlijk nog wel zin heeft. En elk jaar hopen dat de winter niet te streng uitpakt want kokkels kunnen evenals vogels niet tegen strenge vorst. En dit wordt nog sterker doordat de overheid geen zekerheid kan geven over de toekomst van de kokkelvisserij." In het algemeen overleg in de Tweede Kamer, vlak voor het zomerreces, kreeg de kokkelvisserij het groene licht om te vissen op de afgesproken gebieden. Uitruil van gebieden bleek voor dit jaar niet meer haalbaar, maar de mogelijkheid hiertoe zal in de nieuwe planologischer kernbeslissing worden meegenomen. Voor de kokkelvisserij is een dergelijke uitruil van belang aangezien ruim 72 % van alle kokkels in de huidige gesloten gebieden liggen waardoor de inspanningen om de overige kokkels te kunnen bevissen aanzienlijk worden vergroot.
De kokkelvisserij heeft daarom vrijwillig besloten voor 1999 als overgangsjaar de gebieden onder Schiermonnikoog niet te bevissen. De sector wil graag in ruil voor het vrijwillig niet bevissen van deze gebieden, vanaf 2000 kunnen vissen in het Uithuizerwad. Het Uithuizerwad heeft voor het herstel van stabiele mosselbanken en zeegrasvelden een zeer beperkte waarde maar bevat daarentegen wel kwalitatief goede kokkels waardoor de vissers op een beperkt oppervlak toch de afgesproken hoeveelheid kokkelvlees kunnen binnenhalen. In het seizoen 1998 werd door de kokkelvisserij ongeveer 9.500 ton kokkels gevist de Waddenzee. Deze opbrengst zal dit jaar naar verwachting niet worden gehaald.

Nadere informatie voor de pers:
Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelviserij 
Coxstraat 41
4421 DC Kapelle 
J. Holstein, secretaris kokkelvisserij, tel. 0113-330147, fax. 0113-330148

Deel: ' Kokkelseizoen 1999 van start '
Lees ook