Ingezonden persbericht


ac3bbc.jpg


PERSBERICHT

Kokkelseizoen in de Oosterschelde van start

Kapelle, 17 augustus 2001
Na vier jaar afwezigheid zal maandag 20 augustus a.s. het kokkelseizoen van start gaan in de Oosterschelde. Officieel zou het seizoen starten op 3 september echter door ernstige vertragingen bij het afgeven van de visvergunningen voor dit gebied vorig jaar, hebben de vissers dit jaar toestemming gekregen deze schade te compenseren met het vervroegen van het seizoen. Een door de Faunabescherming ingediend bezwaar hiertegen is vandaag door de Raad van State afgewezen. Dat dit jaar weer gevist kan worden in de Oosterschelde is te danken aan de groei van het kokkelbestand. Enkele weken geleden nog presenteerde het RIVO de feitelijke cijfers van de kokkelinventarisaties. Zo werd in de Oosterschelde de voorraad dit jaar geschat op 10 miljoen kg vlees, waarvan 6,5 miljoen kg in visbare dichtheden, tegen 4,8 miljoen kg visbaar in 2000. Hier tegenover staat echter de verontrustende groei van het aantal Japanse oesters in de Zeeuwse wateren, die de kokkelbestanden bedreigen. Desalniettemin kijken de kokkelvissers vol vertrouwen naar het komend visseizoen.

Duurzaam vissen in de Oosterschelde
Dit voorjaar werd door de Nederlandse schelpdiersector een eerste stap gezet richting het maatschappelijk ondernemen. Binnen deze visie, uitgewerkt in het rapport Uit de schulp , staat het duurzaam vissen voorop. Enkele componenten hieruit zijn dit seizoen al overgenomen in het visplan. Zo zal tijdens het visseizoen in de Oosterschelde gevist worden in twee clusters (met in totaal zes schepen), zal het aantal visuren beperkt worden en zal de eerste week gestart worden op halve capaciteit. De al lang aanwezig interne controle door middel van een blackbox aan boord van de kokkelschepen zal toezien op een correcte naleving van het visplan. De blackbox bevat software waarmee de vistijden en de positie van het schip wordt geregistreerd en wáár zich eventuele storingen hebben voorgedaan. Niet naleving van de ingestelde regels leidt tot boetes voor het bedrijf.

Kokkelseizoen Waddenzee
Het kokkelseizoen in de Waddenzee zal twee weken later starten, dat wil zeggen 3 september a.s. De sector hoopt dat verdere rechtszaken bij de Raad van State achterwege zullen blijven. Jaap Holstein: Het is jammer dat we de discussie moeten voeren via de rechtszaal. Dat geldt ook weer voor vandaag. Juist met het recente rapport van de Nederlandse schelpdiervisserij inzake duurzaam vissen hebben we de deur willen open zetten voor een open dialoog met de natuur- en milieuorganisaties. Ik betreur het dat ze deze uitnodiging niet aannemen. Nadere informatie voor de pers:
Secretaris Nederlandse kokkelvisserij: ir J. Holstein, tel 0113-330147

Deel: ' Kokkelseizoen in de Oosterschelde van start '
Lees ook