Ingezonden persbericht


PERSBERICHT STICHTING KOLORIET

Aan de redactie binnenland / religie

Stichting Koloriet en Nederlands Centrum Buitenlanders brengen multiculturele kalender uit:

Koloriet Kalender is instrument om wederzijds begrip te vergroten

Den Haag, 2 oktober 2001
Vandaag verschijnt inmiddels voor de zesde keer de Koloriet Kalender, de kalender die de belangrijkste feest- en gedenkdagen van de in Nederland wonende culturen bij elkaar brengt. Met de kalender wordt op dit moment wel een zeer actueel onderwerp aangesneden, namelijk het wederzijds respect voor elkaars culturen en de daarbij behorende feesten en rituelen. Op allerlei plaatsen in de samenleving wordt de noodzaak van meer begrip ingezien. oeWij zien de Koloriet Kalender als een instrument om in deze behoefte en noodzaak te voorzien⤝, aldus Marielle van Oort van de Stichting Koloriet. De uitgave van de kalender is een initiatief van een kleine groep vrijwilligers. Het Nederlands Centrum Buitenlanders is sinds dit jaar betrokken bij het project.

Nederland is veelkleuriger geworden. Van over de hele wereld zijn de afgelopen eeuwen honderdduizenden mensen naar Nederland gekomen om zich hier te vestigen. Vanuit deze verschillende windstreken werden de meest prachtige feesten meegenomen, die ook hier in Nederland een plaats kregen in het dagelijkse leven. De Koloriet Kalender wil de belangrijkste feest- en gedenkdagen bij elkaar brengen. oeMet het uitbrengen van de kalender werken we al jaren aan een versterking van het wederzijds begrip in de Nederlandse multiculturele samenleving. De actualiteit hiervan wordt al lange tijd ingezien door allerlei instanties. Recente ontwikkelingen hebben echter dit spectrum verbreed.⤝

Brede doelgroep
De kalender is bedoeld voor organisaties, instellingen en bedrijven waar mensen uit verschillende culturen en met verschillende levensbeschouwingen elkaar ontmoeten. De afgelopen jaren heeft de kalender zijn nut bewezen in de gezondheidszorg, het onderwijs, diverse gemeentelijke instellingen, bibliotheken en welzijnsinstellingen, asielzoekers-centra en bedrijven. Stichting Koloriet streeft elk jaar met de beperkte capaciteit van zes vrijwilligers naar een verdere verbreding van de doelgroepen; dit jaar is de expertise van het Nederlands Centrum Buitenlanders hierbij een grote aanwinst.

Verkrijgbaarheid
De kalender is niet in de winkel, maar alleen via telefoon, fax of e-mail te verkrijgen. De kalender kost slechts fl. 17,52 ( '7,95) per stuk excl. verzendkosten en is te bestellen via telefoonnummer 030 - 2394959, fax 030 " 2364545 of per e-mail info@koloriet.nl. Met de verkoop van de Koloriet Kalender wordt geen winst nagestreefd.

Deel: ' Koloriet Kalender moet wederzijds begrip vergroten '
Lees ook