PRESSRELEASE

Koltec-Necam omzeilt nieuwe 'verkeersbelasting' in Londen

Nederlandse fabrikant van Autogas installaties helpt Londenaars bezuinigen

Na het zojuist gestarte initiatief om het verkeer in Londen te vrijwaren van verkeersopstoppingen, is gebleken dat auto's die voorzien zijn van een LPG-installatie van de Nederlandse fabrikant Koltec-Necam, worden vrijgesteld van de speciale, dagelijkse heffing van GBP5,-. Alleen auto's die voldoen aan het Powershift programma (emissiesubsidie op schone auto's), zoals de systemen van Koltec-Necam, komen voor deze speciale uitzondering in aanmerking.

De gemeente Londen is afgelopen weekend gestart met de nieuwe verkeersbelasting voor auto's die de stad in komen, om zo de verkeersopstoppingen in de Britse hoofdstad tegen te gaan. Autobezitters worden via een kentekenregistratiesysteem door middel van camera's belast voor het gebruik van de wegen in het stadscentrum. De speciale belasting bedraagt GBP5,- per personenauto, waarbij een speciale uitzondering is opgesteld voor onder meer voertuigen die worden aangedreven door alternatieve brandstoffen, zoals LPG of aardgas.

De heer Peter Vermeulen, Algemeen Directeur van Koltec-Necam: 'Uiteraard is het een prima maatregel om auto's zoveel mogelijk uit het centrum van Londen te weren, om de doorstroming van het verkeer in de stad te stimuleren. Dat er vervolgens een uitzonderingsmaatregel in het leven wordt geroepen voor schone auto's, kan ik alleen maar toejuichen. Maar uiteraard zijn wij bijzonder verheugd te vernemen dat automerken die zijn voorzien van een Koltec-Necam LPG-installatie, voldoen aan de geldende emissie-eisen om voor deze belastinguitzondering in aanmerking te komen. Voor ons vormt dit een unieke mogelijkheid om nogmaals het belang en de voordelen van LPG, alsmede de kwaliteit van onze Koltec-Necam producten, te benadrukken.'

Koltec-Necam werkt met diverse autofabrikanten, waaronder Opel/Vauxhall en Ford, samen voor de ontwikkeling van LPG-systemen voor de specifieke modellen van die merken. Driekwart van alle auto's die in het Verenigd Koninkrijk op LPG rijden, is voorzien van een gasinstallatie van Koltec-Necam. De Nederlandse fabrikant is bovendien de enige leverancier van LPG-installaties aan de Britse auto-industrie. Dankzij de geavanceerde LPG-installaties van Koltec-Necam profiteren bezitters van auto's van die merken nu automatisch mee van de voordelen van LPG. En besparen zij op jaarbasis zeker GBP1.000,- alleen al aan de speciale verkeersbelasting in Londen. Om nog niet te spreken van de besparingen die LPG en aardgas als brandstof leveren ten opzichte van benzine- of dieselmotoren en vanzelfsprekend het milieu.

Nogmaals Vermeulen: 'In de ons omringende landen worden door overheden veel initiatieven ondernomen om het gebruik van alternatieve brandstoffen als LPG en aardgas te promoten, om het milieu te sparen. Wij hopen van harte dat de Nederlandse overheid zich achter dit soort initiatieven schaart en LPG nu eens serieus neemt, net als haar collega's in het buitenland.'

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Koltec-Necam bv
De heer Peter Vermeulen, Algemeen Directeur
Tel: 076 - 548 2300
Mobiel: 06 - 53 902 242
E-mail: p.vermeulen@koltec-necam.nl

17 feb 03 19:53

Deel: ' Koltec-Necam omzeilt nieuwe 'verkeersbelasting' in Londen '
Lees ook