Provincie Utrecht


Persbericht
09 februari 1999

Overheid en Koninklijke Luchtmacht zoeken alternatieven KOMST AVIODOME NAAR KAMP VAN ZEIST VOORLOPIG VAN DE BAAN

De komst van het Nationale Luchtvaartmuseum "Aviodome" naar het Kamp van Zeist, waar het Militaire Luchtvaartmuseum is gehuisvest, is voorlopig op de langere baan geschoven. Tot deze gemeenschappelijke conclusie zijn de provincie Utrecht, de gemeenten Zeist en Soest en de Koninklijke Luchtmacht gekomen, nadat sinds eind 1997 met het bestuur van "Aviodome" gesprekken zijn gevoerd over mogelijkheden om zich op dit terrein te vestigen. Gezocht wordt nu naar andere ontwikkelingsmogelijkheden voor het Kamp van Zeist.
Het overleg met "Aviodome" was gericht op het zoeken naar een geschikte lokatie in de directe nabijheid van het Militaire Luchtvaartmuseum. Uitgangspunt was dat beide musea hun zelfstandigheid konden behouden, maar op onderdelen met elkaar zouden gaan samenwerken zodat een museumpark over de Nederlandse luchtvaart in de provincie Utrecht werd gerealiseerd. De zoektocht naar mogelijkheden voor "Aviodome" op het Kamp van Zeist bleek uiteindelijk vooral problematisch omdat de doelstellingen van "Aviodome" niet verenigbaar waren met die van andere partijen. Dit ondanks het feit dat de komst van "Aviodome" naar de provincie Utrecht door alle betrokkenen werd ondersteund. Met name de door "Aviodome" gewenste mogelijkheid om rondvluchten te maken, kan noch op de vliegbasis noch op Kamp Zeist worden gehonoreerd.

Zoektocht naar alternatieven
Nadat deze conclusie getrokken was, besloten de gemeenten Soest en Zeist, de provincie Utrecht en de Koninklijke Landmacht te zoeken naar alternatieven. Deze worden vooral gezocht in de toeristisch-museale sfeer en kunnen gerealiseerd worden in de nabijheid van een vernieuwd Militair Luchtvaartmuseum. Op deze wijze onstaat alsnog de mogelijkheid op het Kamp van Zeist een aantrekkelijk museumkwartier te ontwikkelen.
(Voor informatie: Ron van Dopperen)actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 69/ 030 258 24 34/ 258 31 96)

Deel: ' Komst Aviodome naar Kamp van Zeist voorlopig van de baan '
Lees ook