rijksvoorlichtingsdienst
30 januari 2014 ­ 11:00
mededeling van het kabinet van de koning:
30 januari 2014 ­ 11:00
de staatssecretaris van financiën, mr. drs. f.h.h. weekers, heeft zijne majesteit de koning verzocht hem met ingang van heden ontslag te verlenen als staatssecretaris van financiën.

de koning heeft dit ontslag, op de voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het koninkrijk bewezen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Koning verleent ontslag staatssecretaris Weekers op eervolle wijze '


Lees ook