Nederlandse Kankerbestrijding


Persbericht 22.07.99

Koningin Beatrix bij jubileumsymposium KWF in Westerkerk

DE BALANS VAN EEN HALVE EEUW KANKERBESTRIJDING

In aanwezigheid van H.M. Koningin Beatrix wordt op 31 augustus in de Westerkerk in Amsterdam een jubileumsymposium gehouden rond het 50- jarig bestaan van het Koningin Wilhelmina Fonds: De balans van een halve eeuw kankerbestrijding'. Voor deze herdenking is de geboortedag van Koningin Wilhelmina gekozen. Het Koningin Wilhelmina Fonds wil in dit symposium de balans opmaken van 50 jaar kankerbestrijding in Nederland. Een aantal prominente kankerdeskundigen zal nagaan wat er gerealiseerd is met een bedrag van ruim een miljard gulden, dat de bevolking in 50 jaar bijeen heeft gebracht. De Nederlandse Kankerbestrijding/KWF zal nieuwe doelstellingen voor de toekomst formuleren. Zo zal de kennis uit fundamenteel onderzoek vertaald moeten worden naar nieuwe behandelingen in de volgende eeuw. Een van de sprekers op het jubileumsymposium is minister Dr. E. Borst-Eilers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Net als 25 jaar geleden - toen in aanwezigheid van Koningin Juliana - vindt het jubileumsymposium in de Westerkerk plaats. Gasten zijn talrijke wetenschappers en kankerspecialisten met hun medewerkers, maar ook vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en de KWF-afdelingsbesturen van de provinciale hoofdsteden.

Op 2 september 1948 bood een Comité ruim 2 miljoen aan Koningin Wilhelmina aan, als Nationale Huldeblijk bij haar 50-jarig regeringsjubileum. De vorstin wenste dat hiermee een fonds voor kankerbestrijding zou worden opgericht omdat kanker een belangrijke volksvijand zou kunnen worden. Een jaar later droeg het Comité dat de gelden had ingezameld, deze over aan een inmiddels benoemd stichtingsbestuur. In 1950 vond in 700 gemeenten de eerste collecte plaats, die bijna een half miljoen opbracht. In de jaren vijftig groeide het KWF uit tot een begrip door de Haak-in' actie van de NCRV. Deze bracht ruim 3 miljoen op. Daarvan werd ruim 2 miljoen bestemd voor de bouw van kankerinstituten in Amsterdam en Rotterdam, zeven ton voor de inrichting en het resterende bedrag voor de aankoop van bestralingsmiddelen. In 1974 telde het Koningin Wilhelmina Fonds inmiddels 420.000 leden. Het jaarbudget bedroeg toen circa 12 miljoen gulden. De succesvolle actie Geven voor Leven' in dat jaar leverde ruim 70 miljoen op voor onderzoek op het gebied van kinderen met kanker. In de eerste 25 jaar van zijn bestaan heeft het KWF in totaal 80 miljoen aan kankerbestrijding besteed. Dit zelfde bedrag is nu per jaar beschikbaar voor kankeronderzoek.

Het aantal nieuwe gevallen van kanker bedroeg 25 jaar geleden ongeveer 36.000. Bijna de helft van het huidige aantal. De gemiddelde geneeskans van patiënten lag op ongeveer 25%, nu is dat 50%. Daarmee is de bij het 25-jarig bestaan geformuleerde doelstelling gerealiseerd. De komende jaren zal aan een verdere verbetering van dit percentage worden gewerkt, zoals een aantal prominente onderzoekers zal toelichten. In de afgelopen 25 jaar hebben met name de voorlichting over kanker en begeleiding van patiënten gestalte gekregen. In deze tijd zijn de verenigingen van kankerpatiënten ontstaan, evenals het begrip kwaliteit van leven'.

Van het jubileumsymposium zal een televisie-programma worden gemaakt dat dezelfde avond wordt uitgezonden op TV 2, 19.30 - 20.30 uur. In De balans van een halve eeuw kankerbestrijding' interviewt Andries Knevel de deskundigen vóór zij een inleiding houden. Zo zal pionier Prof.dr. P. Borst terugkijken op zijn eigen 40 jaar kankeronderzoek. Prof.dr.ir. F. van Leeuwen laat het kankerprobleem in cijfers zien. Over toekomstige behandelmethoden worden referaten gehouden door Prof.dr. C. van de Velde, Leiden, Prof.dr. J. Leer, Nijmegen en Prof.dr. B. Löwenberg, Rotterdam. Prof.dr. A. Buunk, Groningen gaat in op de kwaliteit van leven van de patiënt. Vanuit het KWF zal een bijdrage worden geleverd aan de toekomstige communicatie tussen arts en patiënt. Aangegeven wordt waar zwaartepunten in de toekomst zouden moeten liggen en de vraag wordt gesteld, wat kanker in de toekomst mag kosten. Op het symposium en in de uitzending zijn filmfragmenten te zien waaruit blijkt hoe kanker in een mensenleven ingrijpt en hoe in 50 jaar de behandelmethoden zijn gewijzigd.

Deel: ' Koningin Beatrix bij jubileumsymposium KWF in Westerkerk '
Lees ook