Gemeente Leeuwarden


* Business Development

Koningin Beatrix en minister Vermeend in Leeuwarden

Koningin Beatrix... Koningin Beatrix heeft samen met minister van Sociale Zaken Willem Vermeend een werkbe- zoek aan Leeuwarden gebracht. Dit bezoek stond in het teken van de reïntegratie van lang- durige werklozen. De Leeuwarder aanpak kenmerkt zich door een actieve benadering waarbij een goede persoonlijke begeleiding centraal staat Het ministerie van Sociale Zaken heeft de door de gemeente ontwikkelde aanpak beloond met de Werksleutel, de prijs voor het beste arbeidsreïntegratie-aanpak van Nederland..

Koningin Beatrix .. Hoewel er geen ruchtbaarheid aan het bezoek was gegeven, stonden meer dan honderd Leeuwardersde koningin op te wachten bij de kringloopwinkel de Estafette aan de Pasteurweg. Daar lieten de koningin en de minister zich voorlichten over de werkwijze van de Estafette. Bij deze kringloopwinkel werken zo'n veertig mensen van diverse nationaliteiten. Het werk bij Estafette is vaak een opstap om weer in het arbeidsproces terug te keren.

De koningin sprak uitgebreid met diverse medewerkers over hun ervaringen.

Na een bezoek van ruim een half uur ging het gezelschap naar het wijkcentrum Heechterp-Schieringen, waar gesproken werd met diverse mensen die met inzet van reïntegratiebedrijven aan (vrijwilligers)werk zijn geholpen. Een aantal deelnemers vertelde hoe zij weer aan de slag zijn gekomen en over hoe zij de begeleiding ervaren hebben. Opnieuw toonden de koningin en minister veel interesse in de persoonlijke verhalen van de betrokkenen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Koningin Beatrix en minister Vermeend in Leeuwarden '
Lees ook