Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

Persberichten

21/08/99 Koningin schenkt kunstwerk aan Kroondomein

Hare Majesteit de Koningin heeft met enige familieleden en vrienden ter gelegenheid van haar zestigste verjaardag een kunstwerk van beeldend kunstenaar Marinus Boezem aangeboden aan het Kroondomein Het Loo. De Koningin heeft zaterdagmiddag 21 augustus het kunstwerk overgedragen aan de Raad van Beheer van het Kroondomein. Het kunstwerk, veertig bronzen boomstronken die als zuilenrijen het grondplan van de gotische kathedraal van Reims volgen, is ontworpen als eigentijds element in de klassieke natuurlijke omgeving van Het Loo.

De beeldhouwer gebruikt het grondplan van de gotische kathedraal van Reims als podium voor het poneren van hedendaagse ideeën. In de twaalfde eeuw, de periode van haar ontstaan, werd de kathedraal getypeerd als 'spiegel van de natuur'. Op deze manier wordt ook een ideaalbeeld uit het verleden overgebracht naar het heden.

Verscholen tussen de natuurlijke begroeiing in het bos van het Kroondomein ligt het symmetrisch en regelmatig stramien van de zuilenrijen van de kathedraal van Reims, identiek aan de architectonische structuur van de kathedraal, schaal 1:1, geplaatst over een lengte van 125 meter en een breedte van 35 meter. Het werk is uitgevoerd in veertig bronzen imitaties van boomstronken die de plaatsen markeren van de zuilen en pijlers van het interieur van de kathedraal.

Een groene patina zal de boomstammen op den duur een natuurlijke kleur geven en doen opgaan in de omgeving. De platte bovenzijden van de stronken zijn gepolijst en zullen het zonlicht weerspiegelen dat tussen de takken van de bomen schijnt. De positionering is zo gekozen dat de straalkapellen van de kathedraal uitlopen naar een meer open ruimte in het bos. Evenals de kathedraal van Reims is de sculptuur gericht op het oosten. Brons is toegepast vanwege de historische betekenis van dit klassieke materiaal: waarden van belang worden bestendigd in bronzen tekens.

De seizoensveranderingen, de omlooptijd van bomen en planten, de nieuw opkomende zaailingen, worden door de tegenstelling met de statische bronzen stronken beleefbaar gemaakt. Hierdoor zullen op deze plaats natuur en kunst in harmonie verbonden zijn.

Deel: ' Koningin Beatrix schenkt kunstwerk aan Kroondomein '
Lees ook