Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

26/09/01 Koningin bij congres Nationaal Reumafonds te Den Haag

Hare Majesteit de Koningin woont op woensdag 26 september het congres Reuma in een toekomstperspectief bij in het Nederlands Congres Centrum te Den Haag. Het congres is georganiseerd door het Nationaal Reumafonds ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan. De Koningin neemt het Jubileumboek in ontvangst.

Het congres geeft een beeld van 75 jaar reumabestrijding in Nederland en spitst zich toe op de nieuwste ontwikkelingen rond reuma, zowel op medisch als maatschappelijk vlak. Deskundigen geven hun visie op de huidige stand van zaken en hun verwachtingen over de toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast wordt tijdens het congres de Nationale Reumaprijs uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op een reuma-gelateerd terrein.

In Nederland is reuma de meest voorkomende ziekte. Ruim 1,6 miljoen mensen lijden aan een aandoening van het bewegingsapparaat. Per jaar worden gemiddeld 140.000 nieuwe gevallen van reuma vastgesteld. Aan de behandeling van reuma wordt jaarlijks 6 % van de totale gezondheidszorg besteed.

Deel: ' Koningin bij congres Nationaal Reumafonds Den Haag '
Lees ook