Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

25/05/02 Koningin bij jubileum Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem

Hare Majesteit de Koningin woont zaterdag 25 mei 2002 in de Doopsgezinde Kerk te Haarlem het jubileumsymposium bij van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Het oudste nog bestaande geleerde genootschap bestaat 250 jaar en viert het jubileum met het symposium Mappae Mundi, Human Society and the Biosphere, een bijeenkomst over de interactie van de menselijke samenleving met de natuurlijke omgeving.

In 1752 werd de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen opgericht om de wetenschap te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan de economische en sociale structuur in de samenleving. Tweehonderdvijftig jaar later ziet de Maatschappij het nog steeds als haar doelstelling om de wetenschap te bevorderen en tussen wetenschap en samenleving een brug te slaan. Het genootschap bestaat uit hoogleraren en mensen die verschillende sectoren van de samenleving vertegenwoordigen. De Maatschappij kent een aantal wetenschappelijke prijzen toe aan onderzoekers in diverse vakgebieden.

Tijdens het symposium de Koningin het eerste exemplaar van het boek Mappae Mundi van Dr. H.J.M. de Vries (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Prof. Dr. J. Goudsblom en andere auteurs aangeboden. In dit boek wordt de interactie van de mens met zijn natuurlijke omgeving vanuit verschillende vakgebieden benaderd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Koningin bij jubileum Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te .. '
Lees ook