Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis


01/07/02 Koningin bij onthulling Nationaal Monument Slavernijverleden te Amsterdam

Hare Majesteit de Koningin is maandag 1 juli 2002 in het Oosterpark in Amsterdam aanwezig bij de onthulling van het Nationaal Monument Slavernijverleden. Het monument, dat wordt onthuld door een multicultureel kinderkoor, staat symbool voor het slavernijverleden en de uitwerking daarvan op onze hedendaagse samenleving. Tegelijk is het een eerbetoon aan de kracht die slaven en hun nazaten hebben getoond in de lange vrijheidsstrijd en emancipatie. Daarmee symboliseert het monument tevens de verbondenheid door vrijheid van alle bevolkingsgroepen in Nederland.

Het monument is een initiatief van het Landelijk Platform Slavernijverleden, waarbij organisaties van Surinaamse, Antilliaanse, Arubaanse en Afrikaanse signatuur zich hebben aangesloten. De coordinatie van de totstandkoming berust bij minister Van Boxtel van Grote Steden- en Integratiebeleid .

De Surinaamse kunstenaar Erwin de Vries is de ontwerper van het monument. Het monument valt in drie delen uiteen; het verbeeldt het verleden, het heden en de toekomst. 'Het achterste deel symboliseert de dramatische geschiedenis van het juk waaronder de slaven gebukt gingen. Bij het middelste gedeelte doorbreekt de mens de muur van weerstand en taboe. De mens heeft de kracht gevonden zich van de ketens te bevrijden om als volwaardig individu van het heden op te staan. Het voorste gedeelte onderstreept de alles overheersende drang naar vrijheid en een betere toekomst die elk individu met zich meedraagt'.

Deel: ' Koningin bij onthulling Nationaal Monument Slavernijverleden '
Lees ook