Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis


21/03/00 Koningin bij opening Ministeriële Conferentie Water Security in the 21ste Century te Den Haag

Hare Majesteit de Koningin is dinsdagochtend 21 maart 2000 aanwezig bij de opening van de Ministeriële Conferentie in het kader van het Tweede Wereld Water Forum. De conferentie wordt 21 en 22 maart 2000 gehouden in het Nederlandse Congres Centrum te Den Haag en heeft als thema Water Security in the 21st Century. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zal tijdens de openingsbijeenkomst van de ministersconferentie als voorzitter van het Tweede Wereld Water Forum de voorlopige resultaten van het Forum presenteren.

De conferentie moet het onderwerp water nadrukkelijker op de politieke agenda zetten. Zij wordt gehouden op initiatief en onder voorzitterschap van de Nederlandse regering. Meer dan 130 delegaties van landen en VN-organisaties hebben zich ingeschreven als deelnemer aan de bijeenkomst.

Het Tweede Wereld Water Forum, dat van 17-22 maart 2000 in het Congresgebouw te Den Haag plaatsvindt, moet meer mensen bewust maken van de wereldwijde waterproblematiek. Tijdens het Forum wordt een mondiaal tot stand gekomen visie gepresenteerd op de waterproblematiek van vervuiling, overlast en tekort. Waterprofessionals, beleidsmakers, wetenschappers en andere betrokkenen presenteren op deze marktplaats van meningen hun opinie op de Wereld Water Visie. Tegelijk wordt een actieplan besproken dat oplossingen aandraagt voor de problemen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Koningin bij opening Conferentie Water Security '
Lees ook