Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

14/03/03 Koningin bij opening Westerscheldetunnel

Hare Majesteit de Koningin is vrijdag 14 maart in Ellewoutsdijk aanwezig bij de opening van de Westerscheldetunnel, de vaste verbinding tussen Zuid-Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen. Naar schatting zullen dagelijks 12.000 voertuigen gebruik maken van deze toltunnel tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen. De tunnel vervangt de autoveren Kruiningen-Perkpolder en Vlissingen-Breskens. De Westerscheldetunnel meet 6,6 kilometer en is daarmee de langste verkeerstunnel in Nederland.

De twee tunnelbuizen zijn in ruim 2,5 jaar geboord, door boormachines met een boordiameter van 11,3 meter. Per dag werd een gemiddelde afstand van 12 meter geboord. Het is de eerste keer dat in West-Europa een tunnel van deze lengte en diepte - 60 meter onder NAP - in slappe bodem is geboord.

In het ontwerp is een uitgebreid pakket veiligheidsmaatregelen opgenomen. Door de keuze voor twee gescheiden tunnelbuizen met elk één rijrichting zijn frontale botsingen uitgesloten. Het verkeer wordt continu via camera's gevolgd. Alleen personenauto's mogen beide rijstroken gebruiken; zwaar verkeer moet rechts houden. Tussen de tunnelbuizen zijn om de 250 meter dwarsverbindingen aangebracht als vluchtroute bij calamiteiten en als toegangsroute voor hulpdiensten.

Voetgangers en - in beperkte mate - (brom)fietsers kunnen gebruik maken van busvervoer door de tunnel, en van het voetgangers- en fietsveer tussen Breskens en Vlissingen.

Na de opening van de tunnel zal de Koningin in het Scheldetheater te Terneuzen spreken met personeelsleden van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland. Tegelijk met de ingebruikstelling van de tunnel worden de twee autoveren over de Westerschelde, tussen Kruiningen en Perkpolder en tussen Vlissingen en Breskens, opgeheven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Koningin bij opening Westerscheldetunnel '
Lees ook