Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

04/09/01 Koningin en minister Borst op werkbezoek in Volendam

Hare Majesteit de Koningin heeft dinsdagmorgen 4 september 2001 een werkbezoek gebracht aan Volendam. Zij werd hierbij vergezeld door dr. E. Borst, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Koningin en de Minister hebben een bezoek gebracht aan het Advies- en Informatiecentrum Het Anker. Ze zijn in het centrum rondgeleid door de tijdelijke polikliniek en hebben gesproken met slachtoffers, moeders van overleden kinderen en betrokkenen bij de nazorg van de getroffenen van de cafébrand op 1 januari 2001.

Het AIC Het Anker is direct na de brand opgericht als centraal punt voor zorg aan de slachtoffers en getroffenen en voor informatie over de ramp. Slachtoffers konden in de tijdelijke polikliniek terecht voor poliklinische behandeling. De behandelingen waren in het begin vooral gericht op de dagelijkse verzorging van de brandwonden, fysiotherapeutische behandelingen en longfunctiebepalingen. Door het voortschrijdende genezingsproces van de meeste slachtoffers wordt de kliniek nu met name gebruikt voor ergotherapie en fysiotherapie. Daarnaast vinden er behandelingen plaats door het brandwondenteam onder leiding van een plastisch chirurg, specialisten en ziekenhuispsychologen. Een revalidatiearts van het Waterlandziekenhuis houdt er ook regelmatig zitting. In AIC Het Anker is ook de helpdesk ondergebracht die aanvankelijk was opgestart door de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam.

Supporters, coaches en makelaars uit het supportproject spelen een belangrijke rol in de nazorg van de getroffenen. Dit traject is mede opgezet op aanraden van Zweedse deskundigen naar aanleiding van de discobrand in 1998 in Göteborg. Dit project draait met 350 vrijwilligers. Vanuit het supportproject wordt steun aangeboden aan slachtoffers en getroffenen en daarnaast wordt scherp gelet op signalen die kunnen wijzen op de noodzaak van het inschakelen van professionele hulpverleners. Een supporter is een direct aanspreekpunt voor slachtoffers en getroffenen (omstanders, familieleden, slachtoffers zonder brandwonden). Supporters krijgen hiervoor een specifieke training. Voor de begeleiding van de supporters zijn coaches aangesteld. Deze taak wordt met name verricht door maatschappelijk werkers en psychologen. De makelaar tenslotte, zoekt naar een geschikte supporter wanneer een getroffene aangeeft hulp nodig te hebben.

Deel: ' Koningin en minister Borst op werkbezoek in Volendam '
Lees ook