Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

25/06/02 Koningin houdt toespraak voor Assemblee Raad van Europa te Straatsburg

Hare Majesteit de Koningin zal op dinsdag 25 juni 2002 te Straatsburg de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa toespreken. Dit gebeurt tegen de achtergrond dat Nederland in de tweede helft van 2003 het voorzitterschap van de Raad zal bekleden. Na haar toespraak zal de Koningin een gesprek hebben met de Voorzitter van de Parlementaire Assemblee P. Schieder, de Secretaris-Generaal van de Parlementaire Assemblee B. Haller en de Voorzitter van het Comite van ministers, de Luxemburgse Minister van Buitenlandse Zaken mevrouw L. Polfer.
Vervolgens spreekt de Koningin met een delegatie van Nederlandse parlementariers en stafleden en medewerkers van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Straatsburg. 's Middags brengt de Koningin een bezoek aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Na een korte rondleiding spreekt de Koningin met een delegatie van het Hof onder leiding van de President L. Wildhaber.

De Raad van Europa heeft als doelstelling de bevordering van een grotere Europese eenheid, met meer aandacht voor de pluriforme democratie, de principes van de rechtstaat en de rechten van de mens. De Raad heeft op dit moment 44 Europese landen als lid. De Raad van Europa bestaat uit een Comite van Ministers dat de beslissingen neemt en een Parlementaire Assemblee (raadgevende vergadering) die adviezen geeft.

Klik hier voor toegang tot de website van de Raad van Europa.

Deel: ' Koningin houdt toespraak voor Assemblee Raad van Europa '
Lees ook