Op 1 december 1999 zal het Landelijk Dienstencentrum van de Samen op Weg-kerken officieel worden geopend door Hare Majesteit Koningin Beatrix.

Op 1 december wordt het Landelijk Dienstencentrum van de Samen op Weg-arbeidsorganisatie officieel geopend. Een bijzondere gebeurtenis, want hiermee brengen de drie grote protestantse kerken hun dienstverlening onder één dak.

Op deze dag nemen we het gebouw op symbolische wijze in bezit: vierend en feestend.

Tijdens de rondgang door het gebouw en de viering in de kapel vragen we Gods zegen voor het gebouw, het werk en de mensen die er werken, en voor de mensen met wie we werken. Niet, omdat alles klaar, af en volmaakt zou zijn. Integendeel, juist omdat we weten dat we Gods hulp hard nodig hebben bij wat we willen doen en wie we willen zijn.

Opening Landelijk Dienstencentrum

Persinformatie

De afdeling communicatie probeert de pers zo uitvoerig mogelijk te informeren omtrent de opening. Om te voorkomen dat alle informatie op één dag binnenkomt, vindt er enige spreiding van informatievoorziening plaats. In beginsel krijgt men tot driemaal toe de gelegenheid zich te informeren.

* Op vrijdag 19 november om 11.00 uur kan de pers kennisnemen van het nieuwe gebouw en van de daar aanwezige dienstverlening. Enkele mensen informeren de pers eerst tijdens een informatie-bijeenkomst. Aansluitend gaat men door het gebouw. Naar verwachting zullen aanwezig zijn: ds. Wim Barendrecht (voorzitter Dagelijks Bestuur), ds. Hedman Bijlsma (directeur afdeling financiën), drs. Afra Wamsteker (algemeen directeur) en de heer Bert Woltinge (projectleider huisvesting).

* Op dinsdag 30 november om 14.30 uur kan de pers kennisnemen van de tentoonstelling Onvoltooid verleden, over honderd jaar kerkelijke dienstverlening. De tentoonstelling zelf is pas open voor publiek op 2 december in het kader van de open-huis-dagen die het LDC organiseert. De pers is aanwezig tijdens de pre-view, men kan een kijkje nemen op de tentoonstelling en aansluitend is er een persbriefing. Daar wordt ingegaan op de tentoonstelling en op het programma dat de volgende dag plaatsvindt. Aanwezig zijn: de heer Kees de Kruijter (initiatiefnemer van de tentoonstelling), mevrouw Henny Nagelhout (coordinator van de tentoonstelling), ds. Hans Uytenbogaardt (lid van de werkgroep-opening) en mevrouw drs. Afra Wamsteker (algemeen directeur).

* Op woensdag 1 december vindt de eigenlijke opening plaats. De pers is welkom vanaf 13.30 uur. Omdat de koningin komt is het vereist zich als vertegenwoordiger vooraf schriftelijk te melden bij de Rijksvoorlichtingsdienst. De eigenlijke opening kan men alleen volgen vanuit de perskamer, waar monitors zijn opgesteld. Na afloop van de openingsceremonie en de kapeldienst vindt een symposium plaats waarop de resultaten van twee nieuwe onderzoekingen worden gepresenteerd over geloofsbeleving en kerk. De forumleden zullen voor zover mogelijk na afloop beschikbaar zijn voor een gesprek met de pers, zodat de pers toch in de gelegenheid wordt gesteld om ook zelf persoonlijk vragen naar voren te brengen. Aanwezig zullen zijn (mogelijk nog te corrigeren / aan te vullen): mevr. M. Vliegenthart (staatssecretaris), prof. Dr. J. Tennekens (hoogleraar VU) en dr. B. Plaisier (secretaris-generaal Nederlandse Hervormde Kerk).

Deel: ' Koningin opent Dienstencentrum Samen op Weg-kerken '
Lees ook