Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

14/09/99 Koningin opent Museum Het Valkhof

Hare Majesteit de Koningin opent op dinsdag 14 september te Nijmegen Museum Het Valkhof.

In het nieuwe museumgebouw, ontworpen door architect Ben van Berkel, zijn een bijzondere collectie Romeinse kunst- en gebruiksvoorwerpen en een verzameling moderne en oude kunst te zien. Deze collecties waren eerder ondergebracht in het Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan en het Provinciaal Museum G.M. Kam.

In de collectie zijn kunst- en gebruiksvoorwerpen opgenomen uit de tijd dat Nijmegen de grootste Romeinse stad van Nederland was. Wapens, helmen, munten, huisraad en sieraden van het Romeinse leger en uit het dagelijks leven in die tijd. In thema's gegroepeerd vindt men een bijzondere collectie moderne kunst. Het gaat voornamelijk om Nederlandse kunst van na 1960, met speciale aandacht voor Pop Art en hedendaags Expressionisme. Vaste thema's vormen de geschiedenis van Nijmegen, Nijmegen als middeleeuwse handelsstad en de Gouden Eeuw, met schilderijen als 'Gezicht op de Valkhofburcht' (1641) van de schilder Jan van Goyen.

Deel: ' Koningin opent Museum Het Valkhof '
Lees ook