Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

22/09/99 Koningin opent tentoonstelling Rembrandt Zelf in het Mauritshuis

Hare Majesteit de Koningin verricht op woensdag 22 september 1999 in het Mauritshuis te Den Haag de officiële opening van de tentoonstelling Rembrandt Zelf. Het is voor het eerst dat een tentoonstelling exclusief aan dit thema in het oeuvre van de schilder wordt gewijd. In samenwerking met de National Gallery in Londen heeft het Mauritshuis achtentwintig geschilderde zelfportretten van Rembrandt bijeen weten te brengen. Bruiklenen voor de tentoonstelling zijn afkomstig uit Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.

Rembrandt (1606-1669) heeft zichzelf vaak en op zeer uiteenlopende wijze geportretteerd. In de zelfportretten is de stilistische ontwikkeling van de schilder goed zichtbaar. Met name in zijn vroege zelfportretten is te zien dat de schilder oefent met licht en schaduw en met het weergeven van gelaatsuitdrukkingen en gemoedstoestanden. Rembrandt voert zichzelf in zijn zelfportretten op in uiteenlopende rollen, variërend van bedelaar tot bijbelse held.

Behalve de schilderijen zijn op de tentoonstelling alle zelfportretten op papier van Rembrandt te zien. Ook zijn enkele werken opgenomen van leerlingen van de schilder, zoals Gerard Dou en Carel Fabritius, om zo de invloed van Rembrandts werk duidelijk te maken. De tentoonstelling is te bezichtigen vanaf 25 september 1999 tot en met 9 januari 2000.

Deel: ' Koningin opent tentoonstelling Rembrandt Zelf '
Lees ook