Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis


13/03/00 Koningin verleent ontslag aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. A. Peper, heeft aan Hare Majesteit de Koningin verzocht hem met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Koningin heeft op de meest eervolle wijze dit ontslag verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan Haar en het Koninkrijk bewezen.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. G.M. de Vries, heeft, overeenkomstig hetgeen staatsrechtelijk gebruikelijk is, in aansluiting op de ontslagaanvrage van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn functie ter beschikking gesteld van de Koningin. Hare Majesteit heeft de terbeschikkingstelling in beraad genomen.

Hare Majesteit de Koningin heeft de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, mr. R.H.L.M. van Boxtel, tijdelijk belast met het beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zoekwoorden:

Deel: ' Koningin verleent ontslag aan minister Peper '
Lees ook