RVD/BWK
Rubriek: Binnenland
Datum en tijd: 24-01-2003 22:08

Origineel persbericht.

RIJKSVOORLICHTINGSDIENST
24 januari 2003

Het Kabinet der Koningin deelt mede:

Hare Majesteit de Koningin heeft hedenavond 24 januari 2003 mr. J.P.H. Donner verzocht om op zo kort mogelijke termijn na te gaan welke mogelijkheden op basis van de verkiezingsuitslag aanwezig zijn voor de vorming van een kabinet dat mag rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal en welke mogelijkheid moet worden onderzocht. Het onderzoek in deze verkennende fase betreft de bereidheid om te komen tot die vruchtbare samenwerking, de weg daarheen en de onderwerpen die daarbij in het bijzonder aandacht vragen.

RVD, 24.01.2003, 22.07 uur

Deel: ' Koningin vraagt Donner mogelijkheden te onderzoeken '
Lees ook