Koninklijk Horeca Nederland

Persbericht 18 september 2001

Koninklijk Horeca Nederland spant procedure aan tegen Staat "MKZ schadefonds werkt niet"

WOERDEN - 18 september 2001 - Koninklijk Horeca Nederland gaat namens een van zijn leden een proefproces voeren tegen de Staat der Nederlanden. Deze bestuursrechtelijke procedure is gericht op het afwijzen van schadevergoedingen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij uit het MKZ fonds. De door de MKZ crisis gedupeerde Veluwse horeca ondernemer heeft aantoonbaar tenminste 200.000 gulden schade geleden, waarvoor hij volgens Koninklijk Horeca Nederland een vergoeding uit het fonds zou moeten krijgen. Zijn verzoek daartoe bij het schadefonds zal hoogstwaarschijnlijk worden afgewezen. Daartegen zal nu reeds bezwaar worden gemaakt.

Koninklijk Horeca Nederland ziet zo'n afwijzing als het gevolg van een ontmoedigingsbeleid van de overheid. De criteria om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het fonds zijn dermate rigide dat er voor ondernemers niet of nauwelijks aan is te voldoen. Met name de actieve en creatieve ondernemers die hebben getracht de schade zo veel mogelijk te beperken vallen buiten de boot terwijl hun collega's die geen initiatieven toonden en alles op zijn beloop hebben gelaten wel enige kans op een vergoeding maken.

"Het is toch van de gekke dat je eerst je bedrijf praktisch failliet moet laten gaan voordat je in aanmerking komt voor een uitkering uit dat fonds", aldus Jeu Claes, directeur van Koninklijk Horeca Nederland. "Bovendien", vervolgt Claes, " stelt dat fonds wat betreft de omvang ook al niet veel voor. Het beschikt over 25 miljoen gulden voor alle gedupeerden in ons land. De geleden schade bedraagt in de Horeca alleen al 350 miljoen. Er zijn blijkbaar verwachtingen gewekt die op voorhand al niet waar te maken zijn. Als de criteria niet worden opgerekt en het fonds niet over een substantieel vermogen beschikt, is het moeilijk om dat hele circus serieus te nemen."

Koninklijk Horeca Nederland, dat de procedure aanspant in nauwe samenwerking met VNO/NCW dat hiervoor gespecialiseerde juristen beschikbaar stelt, heeft inmiddels ruim 250 meldingen van zijn leden gekregen die op enigerlei wijze door de MKZ crisis zijn gedupeerd. Het betreffen met name horecabedrijven met toeristische aantrekkingskracht op de Veluwe en in Friesland. Veel van deze bedrijven zijn ondanks professioneel ondernemerschap vaak in grote problemen geraakt door het wettelijk afgedwongen gebrek aan gasten.

Zie ook: Dossier Persberichten MKZ

Deel: ' Koninklijk Horeca Nederland spant procedure aan tegen Staat '
Lees ook