Koninklijk Horeca Nederland

Persbericht 10 september 1999

Koninklijk Horeca Nederland tegen afschaffing Vestigingswet

WOERDEN - 10 september 1999 - Koninklijk Horeca Nederland is voor de handhaving van de ondernemerseisen uit de Vestigingswet. Hiermee keert de ondernemingsorganisatie zich tegen het voornemen van het Ministerie van Economische Zaken de Vestigingswet af te schaffen.

De bedrijfstak wil niet dat, na de al ingrijpende herziening van de Vestigingswet van 1996 waarbij voor de horecabranche de vakbekwaamheid als wettelijke eis verviel, ook de algemene ondernemersvaardigheden afgeschaft gaan worden. Dat zal voor de branche onvermijdelijk gepaard gaan met verlaging van het niveau van ondernemerschap.

Het is nu al een bekend gegeven dat één op de drie starters in de horeca het niet langer volhoudt dan twee tot drie jaar, met alle desastreuze gevolgen van dien, zoals faillissementen, verlies van werkgelegenheid, schulden en minder bereidheid tot financiering van bankiers. Niet moet worden vergeten dat niet opgeleide starters negatieve invloed hebben op het behouden van een gezonde markt. Dit gaat ten koste van professionele horecaondernemers.

Koninklijk Horeca Nederland heeft in april van dit jaar onderzoek gedaan binnen haar eigen geledingen. Hieruit blijkt dat al onze sectoren vinden dat de eisen van ondernemersvaardigheden niet afgeschaft moeten worden. Argumenten hiervoor zijn:

Modern professioneel ondernemerschap is één van de pijlers waarop een gezonde bedrijfstak rust.
De vestigingswetgeving biedt in ieder geval de basis voor het maken van een goed en doordacht ondernemersplan. De ingrediënten als marktkennis, inzicht in financiële haalbaarheid en personele organisatie zijn het fundament onder een kansrijke onderneming. De eisen verminderen de kans op emotioneel handelen dat vaak de overhand heeft bij starters in de horeca.
Bovendien worden ondernemers door middel van ondernemersopleidingen bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid als werkgever. Dit heeft een gunstig effect op de werkomgeving en de werkgelegenheid en het voorkomen van onnodige uitstroom van werknemers.

Bovenstaande argumenten worden ondersteund door het onderzoek uit 1998 door bureau Graydon, waaruit blijkt dat de kwaliteit van de startende ondernemers sterk is gedaald, sinds de versoepeling van de Vestigingswet uit 1996.

Argumenten voor de handhaving van de huidige vestigingswetgeving worden nog eens onderschreven door het in juli van dit jaar uitgebrachte rapport Leren ondernemen loont van MKB-Nederland en VNO-NCW.

Deel: ' Koninklijk Horeca Nederland tegen afschaffing Vestigingswet '
Lees ook