Koninklijke BAM Groep

Koninklijke BAM NBM nv bevestigt winstverwachting 2002

Gang van zaken
In de heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders heeft de raad van bestuur over de gang van zaken de volgende uitspraken gedaan.

De resultaten van het eerste kwartaal 2002 liggen in lijn met de prognoses voor het gehele jaar. Ook op basis van de huidige inzichten wordt voor 2002 een licht hogere omzet en een hogere nettowinst verwacht (exclusief het effect van eventuele acquisities). De invloed van de bouwstaking is beperkt gebleven.

De orderportefeuille blijft onverminderd hoog en is ten opzichte van het niveau van ultimo 2001 nog met 3% verder toegenomen.

Van de orderportefeuille heeft EUR 2.260 miljoen betrekking op 2002, EUR 1.409 miljoen op 2003 en EUR 1.030 miljoen op 2004 en volgende jaren (ultimo 2001 respectievelijk EUR 2.472 miljoen, EUR 1.186 miljoen en EUR 885 miljoen).

Dividend
In de algemene vergadering van aandeelhouders is het dividend, conform het voorstel, vastgesteld op EUR 1,55 in contanten (2000: EUR 1,15 keuzedividend).

Deel: ' Koninklijke BAM NBM nv bevestigt winstverwachting 2002 '
Lees ook