Koninklijke Bibliotheek ontvangt Vriendengeschenk

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op de eerste werkdag van 1999 werd de Koninklijke Bibliotheek verblijd met een kostbaar geschenk. Namens de `Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek' bood voorzitter mr Floor Kist de algemeen directeur van de bibliotheek, dr Wim van Drimmelen, een uniek zestiende-eeuws boekje aan. Dit geschenk van de Vrienden vormt een passend slotakkoord van het 200-jarige bestaan dat de bibliotheek in 1998 groots heeft gevierd.

Het geschenk is een exemplaar van een editie van het Leven ons liefs heren Jesu Christi dat in 1905 in de handel was gesignaleerd, maar waarvan sindsdien elk spoor ontbrak. Het boekje in klein formaat -15 x 10 cm- is ongedateerd, maar uit onderzoek blijkt dat het rond 1503 is gepubliceerd door de Leidse drukker Jan Seversz. Het is geïllustreerd met 44 met de hand ingekleurde houtsneden.

De Koninklijke Bibliotheek bezit meer edities van dit in de vijftiende en zestiende eeuw zeer populaire werk. Deze edities zijn tegenwoordig zeer zeldzaam. Het vriendengeschenk vult deze collectie op een fraaie wijze aan. Sommige afbeeldingen van het leven van Jezus in dit exemplaar zijn niet bekend uit andere edities. Zie bijvoorbeeld bijgaande pagina met een afbeelding van Jezus voor de Hellemond. Het geschenk werd via bemiddeling door antiquariaat Forum te Houten verworven op een veiling te München.

Het geschenk van de `Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek' werd door de algemeen directeur in dank aanvaard. De verwerving van ooit in Nederland gedrukte boeken, waarvan geen exemplaar meer in ons land aanwezig is, rekent de Koninklijke Bibliotheek tot een van haar hoofdtaken. Dat de Vrienden daarbij actief betrokken zijn, is een goede zaak aldus dr Van Drimmelen.

5 januari 1999

Nieuwsberichtenarchief Koninklijke Bibliotheek

----

© Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Deel: ' Koninklijke Bibliotheek ontvangt Vriendengeschenk '
Lees ook