Persbericht

Koninklijke Econosto N.V. sluit miljoenenovereenkomst met QAD

Nieuwegein, Breda, 16 april 1999 - Koninklijke Econosto NV in Rotterdam heeft een miljoenencontract gesloten met QAD voor de levering van QAD Applications (MFG/PRO) in de vijftien (productie-)vestigingen van de divisie Comfort & Environment Technology van Econosto. Deze divisie van het Rotterdamse bedrijf is actief op het gebied van milieutechniek in de meest brede zin van het woord. Naast de levering van CV-ketels, zonlichtcollectoren en warmtedistributiesystemen voor stadsverwarming richt zij zich ook op ventilatie- en luchtbehandelingstechniek, evenals rookgasafvoer- en lagetemperatuursystemen. De strategie van Econosto is gericht op snelle, daadkrachtige en rendabele expansie, met name op de Europese markt. Het bedrijf stelt zich ten doel rond de eeuwwisseling een omzet te realiseren van een miljard gulden.

Het contract voorziet in de levering en implementatie van MFG/PRO in alle vijftien productievestigingen van Econosto. Per vestiging gaat het om 20 tot 200 gebruikers. Deze opdracht is daarmee de meest omvangrijke order van QAD in Nieuwegein tot nu toe. Econosto koos na selectie voor MFG/PRO omdat het dankzij de Q-Advantage methodiek snel en zeker geïmplementeerd kon worden. Daarnaast waren de beschikbaarheid van de efficiënte module voor Service & Support Management en het BisGen marketing- en verkoop- informatiesysteem belangrijke overwegingen.

De overeenkomst voorziet erin dat QAD het volledige project, inclusief de levering van de hardware, voor haar rekening gaat nemen. De 15 vestigingen gaan MFG/PRO decentraal toepassen op RS 6000-servers, die geleverd worden via IBM-reseller Solution 6000. Men gaat naast MFG/PRO tevens gebruikmaken van BisGen voor het ontsluiten van marketinginformatie en van de management-tools van Cognos. De vestigingen zijn onderling via een netwerk verbonden.

Het contract is het sluitstuk van een selectietraject dat oktober 1998 startte. Daarbij trad Moret, Ernst & Young op als adviseur. In het najaar van 1999 zullen de eerste vijf bedrijven live gaan.

Volgens ir. P.C.S. Dirven, lid van de Raad van Bestuur van Econosto, is 'state of the art'- informatietechnologie voor het bedrijf van groot belang. "Wij streven naar toegankelijke systemen, waardoor de aankoop-, verkoop- en offerteprocedures eenvoudig en doelmatig kunnen verlopen. Daarnaast is het beleid gericht op het ondersteunen van het in hoofdzaak klantordergestuurd productieproces. Een en ander versterkt de groepsidentiteit in de markt en verhoogt het synergetisch effect binnen de Econosto-groep."

Drs. E.E. Hagethorn, directeur Financiën & Administratie van Econosto, stelt dat het bedrijf met MFG/PRO over een oplossing beschikt die vooral grote voordelen biedt voor de klantordergestuurde productie. "Daarnaast kan QAD het ERP-pakket op zeer korte termijn implementeren in de 15 productiebedrijven. Door de combinatie van MFG/PRO met BisGen en Cognos zal onze informatievoorziening na implementatie sterk kunnen verbeteren."

QAD Netherlands QAD Netherlands BV in Nieuwegein is voortgekomen uit de distributieorganisatie van het voormalige Largotim Nederland en is onderdeel van QAD Inc. QAD, opgericht in 1979, is een vooraanstaand leverancier van ERP-software en extended Supply Chain-oplossingen voor multinationale bedrijven, met speciale aandacht voor het middelgrote bedrijf. Het QAD Applications-softwarepakket MFG/PRO is leverbaar in 26 talen, ondersteunt meerdere valuta en versnelt de bedrijfsprocessen bij meer dan 4.000 bedrijven in meer dan 80 landen. De QAD Applications software is ideaal voor decentraal gebruik en specifiek ontwikkeld voor wereldwijd opererende fabrikanten in de volgende doelsectoren: auto-industrie, consumentengoederen, elektronica, levensmiddelen en dranken, industriële en medische apparatuur. De omzet van QAD over het fiscale jaar dat eindigde op 31 januari 1999, bedroeg USD 193 miljoen. Meer informatie over QAD is te vinden op de QAD-website: http://www.qad.com of op de Nederlandstalige website: http://www.qad.nl.

QAD is een handelsmerk; QAD Applications en MFG/PRO® zijn geregistreerde handelsmerken van QAD, Inc. Alle overige hier genoemde merk- of bedrijfsnamen kunnen een handelsmerk zijn van hun respectieve eigenaars.

Deel: ' Koninklijke Econosto sluit miljoenenovereenkomst met QAD '
Lees ook