Ingezonden persbericht

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Ons Leger" 90 jaar

DEN HAAG, 20020529 -- De Koninklijke Nederlandse Vereniging "Ons Leger" viert donderdag 30 mei a.s. haar 90-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de vereniging die dag het symposium "Vrede en Veiligheid in drievoud" in de Prinses Julianakazerne in Den Haag.

Op het symposium, o.l.v. de dagvoorzitter prof. dr. J.G. Siccama, treden de volgende sprekers op:
- Prof. dr. K. Koch: De Eerste Wereldoorlog, generaal Snijders en de strijd tegen ontwapening.
- Prof. dr. D,A. Hellema: Koude Oorlog en détente.
- Generaal-majoor b.d. mr. drs. C. Homan: Krijgsmacht of vredesmacht.
- Luitenant-generaal A.P.P.M. van Baal: De invloed van militaire macht?
Aansluitend aan het symposium reikt de hoofdredacteur, brigade-generaal b.d. W.M. Verschraegen, het jubileumnummer van het verenigingsperiodiek ARMEX uit aan waarnemend Bevelhebber der Landstrijdkrachten, generaal-majoor R.PF Seijn en de voorzitter van "Ons Leger" generaal-majoor b.d. G.J.H.Heezen . Het jubileumnummer bevat naast een inleiding van de sprekers op het symposium een groot aantal artikelen van en over mensen die sinds de Eerste Wereldoorlog betrokken zijn geweest bij belangrijke gebeurtenissen: veteranen, oud-bevelhebbers en actief dienende militairen doen verslag en geven hun visie op het verleden en de toekomst.

Zoekwoorden:

Deel: ' Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger' 90 jaar '
Lees ook