Gemeente Sneek


Koninklijke Onderscheiding 31 mei 2002

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Heerkens Vrijdag 31 mei om 16.15 uur wordt de volgende Koninklijke Onderscheiding uitgereikt: De heer L.W.N. Heerkens uit Sneek wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vindt plaats tijdens de heer Heerkens zijn afscheidsreceptie. De afscheidsreceptie, die georganiseerd wordt door het GCO (Gemeenschappelijk Centrum Onderwijsbegeleiding), vindt plaats in Aquavillage, Schildkampen 39 in Sneek, van 15.00 - 17.00 uur. Burgemeester S. Hartkamp zal de Koninklijke Onderscheiding uitreiken. Vanaf 1963 tot 1987 is de heer Heerkens actief als onderwijzer aan diverse scholen. Vanaf 1975 tot 1987 is betrokkene hoofd aan de lagere school St. Gerhardus te Wytgaard. Deze school is mede door de inspanning van de heer Heerkens gefuseerd met de algemene kleuterschool en kreeg de naam: Teake Jan Roordaskoalle. Vervolgens is de heer Heerkens van 1987 tot heden onderwijsadviseur bij de Stichting Gemeenschappelijk Centrum Onderwijsbegeleiding Fryslân. Naast zijn drukke werkzaamheden vanuit zijn betaalde functie, heeft de heer Heerkens verschillende innovatieve initiatieven voor het primair onderwijs opgezet en mee uitgevoerd (in de periode 1980 2000), waaronder:

*

Integratie Ontwikkelprojecten lager- en kleuteronderwijs tot geïntegreerd basisonderwijs

*

Experimenteel onderwijs gestoeld op de gedachten van de Individual Psychologie van Adler. Voor de Teake Jan Roordaskoalle zette betrokkene een project op in samenwerking met de Capacital University te Ohio; werkte samen met professor dr. Raymond J. Corsini uit Honolulu, Hawai; publiceerde in 1984 over de ervaringen van het leerling gericht onderwijs aan de Teake Jan Roordaskoalle op basis van Individual Psychologie in het Amerikaanse tijdschrift Individual Education Bulletin

*

Van 1980 1986 was betrokkene voorzitter van de afdeling Friesland van de werkgroep Landelijke Hoofdenkring

*

Lid werkgroep Landelijke Hoofdenkring (1980 1986)
*

Secretaris Hoofdenberaad SKOL Leeuwarden (1981 1984)
*

Actief lid van de Katholieke Onderwijzersvereniging (KOV)
*

Adviseur Vereniging Circuitscholen Nederland (1988 2000)

De heer Heerkens was/ is voorts ook anderszins actief:
*

1966-1970 Vrijwilliger ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk te Ootmarsum

*

1972-1975 Contactpersoon Telefonische Hulpdienst S.O.S. te Leeuwarden
*

1972-1976 Medewerker bij het Open Deur Catechetisch werk te Leeuwarden

*

1973-1985 Redacteur voor de dorpskrant It Haven-Pypke
*

1975-1986 Contactpersoon voor het Rode Kruis te Wytgaard
*

1975-1986 Oprichter en dirigent van een kinderkoor
*

1977-1989 Lid van de parochieraad van de Rooms-katholieke Kerk te Wytgaard, de commissie rouwdiensten, de commissie ziekenbezoek

Deze functies vervulde de heer Heerkens geheel belangeloos in zijn vrije tijd. De heer Heerkens voelt zich heel nauw betrokken bij het welzijn van het kind binnen het onderwijs. Vooral voor kinderen in problematische situaties en met educatieve (en sociaal/ economische) achterstanden probeert betrokkene steeds betere vormen van opvang, opvoeding, zorg en onderwijs te ontwikkelen. Vanaf 1 februari 1987 heeft hij vanuit standplaats Sneek zich ingezet om de achterstanden in het onderwijs die zijn ontstaan door economische, sociale of culturele omstandigheden te bestrijden. In de jaren tachtig heeft betrokkene twee kinderen met een ernstige ziekte (het ene kind leed aan Cistic Fribrosa en het andere aan Aids) zeer intensief begeleid. Na hun overlijden heeft hij de ouders nog lang bijgestaan. Eveneens heeft de familie Heerkens een autistisch kind voor en na schooltijd opgevangen, die mede hierdoor naar de basisschool te Wytgaard kon gaan. Tevens vervulde betrokkene diverse maatschappelijk functies in zijn vorige woonplaats. Recentelijk was hij bestuurslid van Scouting Zeeverkenners Grutte Pier te Sneek en tot op heden is hij betrokken bij het stichtingsbestuur van deze vereniging.

Deel: ' Koninklijke onderscheiding in Sneek '
Lees ook