Gemeente Deventer

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR DR. B. DONKERS

Bij Koninklijk Besluit is dr. B. Donkers uit Bathmen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Loco-burgemeester Jos Fleskes heeft hem op 26 juni de bij deze onderscheiding behorende decoratie opgespeld. Dit gebeurde tijdens de feestelijke bijeenkomst die werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Donkers als gynaecoloog, verbonden aan het Deventer Ziekenhuis.

Donkers heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de medische zorgverlening en heeft belangrijke bijdragen geleverd aan het instandhouden en verbeteren van de medische zorgverlening in de Stedendriehoek Deventer, Zutphen en Apeldoorn. Om de woorden van de Kanselarij voor de Civiele Orden in Den Haag aan te halen: "Iemand die werkzaamheden heeft verricht die van bijzonder grote waarde zijn voor de samenleving".

Deel: ' Koninklijke onderscheiding voor dr. b. donkers Deventer '
Lees ook