Gemeente Den Haag


31 oktober 1999

Koninklijke onderscheiding voor
dr. M.B. Lagaaij

Dr. M.B. Lagaaij is door Koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Loco-burgemeester Henk Jan Meijer van Den Haag reikt hem de versierselen die bij de onderscheiding behoren uit op zondag 31 oktober a.s. om 16.00 uur in foyer van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dit gebeurt tijdens een receptie waarop dr. Lagaaij afscheid neemt van het Rode Kruisziekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis waaraan hij als chirurg 25 jaar verbonden is geweest.

Michiel Boudewijn Lagaaij heeft vanuit zijn hoofdfunctie talrijke functies bekleed met maatschappelijke relevantie en uitstraling. Na zijn studie in Leiden en de Verenigde Staten was hij chef de clinique Heelkunde van het Academisch Ziekenhuis Leiden. In 1974 werd hij chirurg van het Rode Kruis Ziekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Hij zette zich op verdienstelijke wijze in voor de borstkankerbestrijding en de regelgeving in de algemene geneeskunde. Hij wordt beschouwd als een uitmuntend chirurg en bezat inspirerende leiderschapskwaliteiten. Dr. Lagaaij was in de ziekenhuizen waar hij werkte voorzitter van de Oncologie Commissie en onderwijscoordinator opleiding co- assistenten. Voorts was hij actief voor het Integraal Kankercentrum West en voorzitter van de werkgroep mammatumoren. Binnen de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde was hij bestuurslid en secretaris en werd in 1997 benoemd tot erelid.
Voorts was dr. Lagaaij lid van het Centraal College voor de Erkenning en Registratie van Medische Specialisten. Sinds 1995 maakt hij deel uit van het presidium van dit college. Hij was voorts secretaris van de Section of Surgery van de Union Europeenne des Medicins Specialistes. Sedert vorig jaar is hij lid van het Scheidsgerecht voor het Nederlandse Ziekenhuiswezen.

Dr. Lagaaij was ook actief op het gebied van kunst en cultuur. Zo is hij sinds 1993 adviserend arts van Het Nationale Toneel.

Deel: ' Koninklijke onderscheiding voor dr. M.B. Lagaaij '
Lees ook