Provincie Friesland

Persberichten

Koninklijke onderscheiding zes statenleden

Vandaag kregen zes Friese statenleden uit handen van Commissaris van de Koningin, E.H.T.M. Nijpels een koninklijke onderscheiding. De Provinciale Staten waren voor de laatste maal in de 'oude samenstelling' in vergadering bijeen om afscheid te nemen van alle leden die niet terugkeren in de nieuwe Staten. Voor zes van hen waren er niet alleen goede woorden, maar ook een koninklijke onderscheiding.

De heer drs. J. Walsma (Hurdegaryp) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Walsma (56) zat sedert 1978 in de Staten voor het CDA en was vanaf 1986 gedeputeerde. Daarnaast vervulde hij diverse andere maatschappelijke functies.

Mevr. M.B.A. Brandsma-Ydema (Blauwhuis) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Brandsma (61) zat sedert 1982 in de Staten voor het CDA waarvan de laatste vier jaar als gedeputeerde.

De heer J.S. Dijkstra (Molkwerum) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Dijkstra (58) zat sinds 1987 in de Staten voor het CDA.

De heer P. de Jager (Stiens) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer De Jager (69) zat sedert 1982 in de Staten voor het CDA.

Mevr. mr. J.F. Rouwé-Danes (Ferwert) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Rouwé (54) zat sedert 1995 in de Staten voor de VVD. Daarnaast vervulde zij tal van andere maatschappelijke functies, zo was zij ondermeer twintig jaar gemeenteraadslid in Ferwerderadiel.

Mevr. J. Schaafstal-Cuperus (Stiens) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Schaafstal (52) zat vanaf 1987 voor de PVDA in de Staten.

Deel: ' Koninklijke onderscheiding voor Friese statenleden '
Lees ook