Gemeente Goes

Persbericht

16 maart 1999

Koninklijke Onderscheiding voor de heer G.C. Meeuwse

Op dinsdag 16 maart 1999 reikt burgemeester drs. D.J. van der Zaag een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uit aan de heer G.C. Meeuwse. De uitreiking vindt plaats om 15.00 uur tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de VOMI (Vereniging Oud Militairen Indiëgangers) afdeling Zeeland in Hotel Goes, A. Fokkerstraat 100 in Goes. De heer Meeuwse ontvangt de onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor de VOMI. Hij is mede-oprichter van de VOMI die op 27 februari 1987 is opgericht en bestuurslid (2e secretaris). Aan de daaruit voortvloeiende taken en werkzaamheden besteedt hij een respectabel aantal uren per week (gemiddeld 20 tot 25 uur). Zijn werkzaamheden voor de VOMI bestaan uit:


* Het achterhalen van adressen van oud-Indiëgangers in de provincie, het betrof hier ongeveer 650 adressen.

* Het bewerkstelligen van realisering plaquettes en monumenten in de Zeeuwse gemeenten, hetgeen o.a. inhield het aanschrijven van alle gemeenten.

* Het ontwerpen van de diverse plaquettes en vervaardigen van oorkonden voor gemeenten.

* Het voeren van besprekingen met de betreffende colleges en commissies, advies aandragen over de plaats van de plaquettes.
* Het navragen van gegevens van gesneuvelden bij het ministerie van Defensie, en bij het archief van het Nationaal Indië Monument te Roermond.

* Het leggen van contacten met reünie comités in den lande om oud-dienstmakkers van gesneuvelden te achterhalen die gegevens zouden kunnen verstrekken over de omstandigheden waaronder de militair was omgekomen.

* Het achterhalen van adressen van nabestaanden van gesneuvelden in geheel Nederland en daarbuiten.

* Het met elkaar in contact brengen van nabestaanden en oud-dienstmakkers, waaraan de nabestaanden dikwijls zéér grote waarde hechten in verband met het verwerken van het sneuvelen van hun dierbaren.

* Het optreden als "Ere-wacht" bij een begrafenis of crematie van een Oud-Indiëganger.

* Het vertegenwoordigen van de vereniging bij officiële herdenkingen. Het notuleren van alle bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen, die verspreid in de provincie plaatsvinden. Dat zijn er 15Êper jaar.

* Het optreden als afgevaardigde van de vereniging bij de landelijke vergaderingen, ongeveer 4 per jaar die plaatsvinden in het midden van het land.

* Het logistiek verzorgen van de jaarvergaderingen in Zeeland.

De heer Meeuwse toont een zeer brede belangstelling en heeft een positieve instelling en grote inzet. Hij staat voor iedereen klaar met raad en daad, neemt actief deel aan het verenigingsleven, ondanks de zware druk op zijn schouders in verband met de invaliditeit van zijn echtgenote die hij geheel op eigen kracht verzorgt, hetgeen op zich al meer dan een dagtaak is.
Door zijn optreden naar buiten heeft hij mede gezorgd voor meer begrip en erkenning van de oud-Indiëgangers en hun een plaats bezorgd in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode 1945-1950/1962.

Militaire Dienst

Bij het 1e Regiment Pioniers in persoon ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1947 van de gemeente Wolphaartsdijk 7 juli 1947
Uit Nederland vertrokken per MS "Zuiderkruis" 27 februari 1948 In Nederlands-Indië aangekomen (Palembang) 23 maart 1948 Soldaat der eerste klasse 1 mei 1949
Korporaal (tijdelijk) 1 januari 1950
Uit Indonesië vertrokken per MS "Gen.M.B.Stewart" 4 mei 1950 In Nederland aangekomen 27 mei 1950
Bij reorganisatie overgegaan naar het 1e Regiment Genietroepen (Pioniers) 1 juli 1950
Korporaal-effectief ingevolge L.0.411/1948 22 augustus 1950 Groot verlof 22 augustus 1950
Registratief ingedeeld bij de Genie 15 september 1958 Ontslagen wegens diensteindiging 1 oktober 1967

Betrokkene nam deel aan de 2e Politionele Actie op 19 december 1948. Aan hem werd het Ereteken voor Orde en Vrede met de jaargespen 1948 - 1949 toegekend. Na zijn diensttijd heeft de heer Meeuwse in de bouwsector gewerkt. Daarna heeft hij vanaf 1 oktober 1964 tot 1 januari 1990 bij de gemeente Goes gewerkt als opzichter bij bouw- en woningtoezicht.
De heer Gerard Cornelis Meeuwse is geboren op 16 september 1927 in Wolphaartsdijk. Hij woont Schipperswegeling 1 in Goes.

Deel: ' Koninklijke Onderscheiding voor G.C. Meeuwse in Goes '
Lees ook