Gemeente Haarlem

Koninklijke onderscheiding voor Jan Hut

Op vrijdag 24 september 1999 om 13.00 uur reikt mr. J.J.H. Pop, burgemeester van Haarlem, een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Jan Johannes Hut. De uitreiking vindt in klein gezelschap plaats in de burgemeesterskamer in het Haarlemse stadhuis.

De heer Hut is bij Koninklijk besluit van 19 augustus 1999 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn zeer langdurige en intensieve inzet voor de Medezeggenschapscommissie en het Georganiseerd Overleg, de Personeelsvereniging van zijn sector en het ABVA/KABO. De bijzondere aanleiding voor het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding is het feit dat de heer Hut op vrijdag 24 september afscheid neemt van de gemeente Haarlem in verband met het bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd.

Grote inzet voor het personeel

Naast zijn werk als trekker-chauffeur bij de gemeente Haarlem (sector Stadsbeheer) is Jan Hut sinds 1974 lid van de
Medezeggenschapscommissie en het Georganiseerd Overleg. De heer Hut heeft zich daarbij steeds bijzonder goed voorbereid op de bijeenkomst, wat zeer veel vrije tijd kost. In zijn functie toonde hij over een zeer groot verantwoordelijkheidsgevoel te beschikken. Hij schroomde niet uit te dragen waarom hij soms het belang van de organisatie boven dat van de individuele medewerker stelde.

De heer Hut heeft zich daarnaast 17 jaar lang ingezet als actief lid van de ABVA/KABO. In die tijd was hij ook 1 jaar lang voorzitter van de ABVA/KABO. Jan Hut was 7 jaar lang lid van het Sociaal Voorzieningfonds van de gemeente Haarlem. Dit fonds is opgericht om ambtenaren te ondersteunen bij onvoorziene financiële problemen, waaraan zij zelf geen schuld hebben.

Daarnaast heeft Jan Hut zich 25 jaar lang intensief en enthousiast ingezet voor de Personeelsvereniging van zijn sector. Eerst als normaal bestuurslid, later als vice-voorzitter en de laatste 10 jaar als voorzitter.

Persoonlijke gegevens

Naam Jan Johannes Hut
Adres Prof. Kouwerstraat 51,2035 CB Haarlem
Geboortedatum 15 mei 1942
Geboorteplaats Valkenswaard
Werkkring Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer, afdeling Natuur en Milieu
Functie: Trekker-chauffeur

: :

26 September 1999

Deel: ' Koninklijke onderscheiding voor Haarlemmer Jan Hut '
Lees ook