Gemeente Nieuwegein

Koninklijke onderscheiding voor de heer Wassenaar
Burgemeester drs. C.M. de Vos overhandigde dinsdag 25 september 2001, op de dag van de Thuiszorg, aan de heer A.J. Wassenaar, wonend Tentwagendrift 6 in Nieuwegein, de versierselen behorend bij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Wassenaar is 59 jaar. Hij werkt sinds 1964 in de gezondheidszorg. Ondermeer was hij werkzaam in het christelijk sanatorium in Zeist, het Academisch Ziekenhuis in Leiden en de langste tijd als hoofdverpleegkundige van de operatiekamer in het Wilhelmina Ziekenhuuis te Utrecht. Vanaf 1995 is hij verbonden aan de Stichting Vitras in Ijsselstein, als wijkverpleegkundige.

Naast deze functie is de heer Wassenaar zeer actief als vrijwilliger bij het Ronald MC Donald Huis Utrecht en bij de afdeling Nieuwegein van het Rode Kruis. Hij was daar ondermeer plaatsvervangend commandant en commandant van de plaatselijke colonne. Onlangs is de organisatie van het Rode Kruis gewijzigd en is de colonne vervangen door taakveld 3 met een andere inhoud.

Ook zet de heer Wassenaar zich op andere maatschappelijke terreinen in. Zo kennen veel Nieuwegeiners hem als St.Nicolaas bij de jaarlijkse intocht in de stad en deze rol vervult hij ook op scholen, bij sportverenigingen en bedrijven. Hij zet zich hier belangeloos voor in maar wel om op deze wijze geld in te zamelen voor de Katholieke Plattelands Jongeren.

Genoemd dient ook te worden dat de heer Wassenaar op eigen initiatief goederen inzamelt voor de indirecte hulp aan Oost-Europese landen. De goederen worden overgedragen aan de hulpverleningsorganisaties.


---

Invoerdatum 26-9-2001

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

Deel: ' Koninklijke onderscheiding voor inwoner Nieuwegein '
Lees ook