Koninklijke Onderscheiding voor dr. M.F. de Boer, KNO arts en oprichter van de nieuwe patiëntenvereniging Hoofd-Hals

Persbericht Gemeente Amersfoort – maandag 10 oktober 2016

Koninklijke Onderscheiding voor dr. M.F. de Boer, KNO arts en oprichter van de nieuwe patiëntenvereniging Hoofd-Hals

De Amersfoortse dr. Maarten de Boer, heeft op 8 oktober een Koninklijke Onderscheiding ontvangen ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ voor zijn grote bijdrage voor patiënten met hoofd-halskanker in Nederland. Hij ontving de onderscheiding tijdens de landelijke ontmoetingsdag van de Patiëntenvereniging HoofdHals (voorheen Nederlandse stichting voor stembandlozen) uit handen van burgemeester Groeneweg te Vianen.

Dr. De Boer werkte van 1979 tot 1985 als KNO-arts in Middelburg/Vlissingen en Rotterdam en was tot 1996 Hoofd-Halschirurg in het Dr. Daniël den Hoed Kliniek te Rotterdam. Tot 2011 was hij staflid afdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde van het academisch Ziekenhuis Rotterdam.

Gedurende zijn werkzame leven als KNO-arts en chirurg was hij betrokken bij de ontwikkeling, implementering en onderhoud van de initiatieven op het gebied van hoofd-hals oncologie op landelijk en internationaal niveau. Ook na zijn pensionering zet hij zich in voor de verbetering van de zorg voor patiënten met hoofd-halsoncologische aandoeningen in Nederland.

Vanaf 1984 tot 1999 was hij voorzitter van de Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren Rotterdam (RWHHT) en medeoprichter van de Nederlandse Werkgroep Hoofd- Hals Tumoren (NWHHT). Lange tijd maakte hij deel uit van het Dagelijks Bestuur en van het Algemeen Bestuur. Vanuit de NWHHT richtte hij de Nederlandse Paramedische Werkgroep Hoofd- Hals Tumoren op. En naar Nederlands model is ook in België de Vlaamse werkgroep opgericht.

In 1993 was hij medeoprichter van de stichting Klankbord, de patiëntenvereniging voor mensen met hoofd-halskanker en was hij lid van de adviesraad. Vanaf 2004 tot heden is hij lid van het bestuur van de Nederlandse stichting voor stembandlozen, de NSvG, waarvan de laatste drie jaar als vicevoorzitter. De laatste jaren was hij betrokken bij de fusie van de NSvG en de stichting Klankbord tot de nieuwe Patiëntenvereniging Hoofd-Hals (PVHH). Momenteel zet Dr. De Boer zich in als Medisch Ombudsman voor mensen geraakt door hoofd-halstumoren in Nederland.

Deel: ' Koninklijke Onderscheiding voor KNO arts Maarten de Boer '


Lees ook