Gemeente Rotterdam

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Lottman-Vink

Mevrouw A.C.H. Lottman-Vink (61) is bij haar afscheid van het onderwijs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wethouder Els Kuijper heeft haar de onderscheiding uitgereikt tijdens de afscheidsreceptie ter gelegenheid van haar vervroegde uittreding.

Mevrouw Lottman-Vink is sinds 1959 fulltime in het onderwijs werkzaam geweest en sinds 1973 in dienst geweest van de Rotterdamse Vrije School, nu de Rudolf Steinerschool geheten. Zij heeft veel betekend voor de leerkrachten en de leerlingen van de Vrije School. Haar pedagogische kwaliteiten worden geroemd. Mevrouw Lottman-Vink was mede oprichter van de Vrije School in Prinsenland. Daar heeft zij veel tijd en energie in gestoken. Terwijl zij fulltime voor de klas stond wist zij ook de school draaiende te houden.

Jarenlang heeft zij op pedagogisch, beleidsmatig, financieel, personeel en materieel gebied de school `gedragen'. Financieel droeg mevrouw Lottman-Vink haar steentje bij aan de school door een deel van haar salaris te schenken voor de bekostiging van een administratieve kracht. Tevens heeft ze een belangrijke rol gespeeld bij de fusie met de Vrije School in Krimpen aan den IJssel. Door haar enorme inzet heeft mevrouw Lottman-Vink er mede toe bijgedragen dat het Vrije Schoolonderwijs voor Rotterdam is behouden .

Deel: ' Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Lottman-Vink '
Lees ook