Koninklijke Onderscheiding voor mr. Tom Vroon, bestuurder van het College Bouw Zorginstellingen

EMBARGO TOT EN MET DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015

Persbericht Gemeente Amersfoort – 15 september 2015

EMBARGO TOT EN MET DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015

Koninklijke Onderscheiding voor mr. Tom Vroon, bestuurder van het College Bouw Zorginstellingen

Op donderdag 17 september 2015 ontvangt Tom Vroon, bestuurder van het College Bouw Zorginstellingen (CBZ) de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van burgemeester Bolsius. De heer Vroon ontvangt de onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als bestuurder van het College Bouw Zorginstellingen. De uitreiking vindt plaats in Meander Medisch Centrum te Amersfoort.

De heer Vroon (1950) trad in 1988 in dienst van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen (de voorloper van het College Bouw Zorginstellingen), aanvankelijk als adjunct-secretaris en vervolgens als algemeen secretaris. Vanaf 2006 vervulde hij de functie van vicevoorzitter en werd in 2010 benoemd tot enige bestuurder van het CBZ, belast met de afwikkeling van de lopende zaken en liquidatie van het CBZ. De formele opheffing van het CBZ is voorzien in 2016. De heer Vroon speelde een belangrijke rol in de overgang van ruim een derde van de werknemers van CBZ naar TNO, waardoor kennis en expertise voor zorginstellingen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Nederlandse Zorgautoriteit behouden bleef.

In de periode 1995 – 2005 was hij adviseur en coördinator van de (ver) nieuwbouw van de dr. Ricardo Capriles Kliniek te Curaςao, psychiatrisch ziekenhuis. Als lector Zorggericht Bouwen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (2008-2012) verbond hij de werelden van bouw en gezondheidszorg. Vanaf 1995 is hij bestuurslid bij de Evangelische Gemeente De Reddingsark te Bunschoten en Huizen en sinds 2009 lid van de raad van Commissarissen van de stichting Habion en de stichting Habion Vastgoed. Daarnaast vervult de heer Vroon het voorzitterschap van enkele bezwaaradviescommissies.

Deel: ' Koninklijke Onderscheiding voor mr. Tom Vroon '


Lees ook