Gemeente Weert

17-02-2003

Koninklijke Onderscheiding

De loco-burgemeester van Weert, de heer P.J.R.L. Verheggen, heeft op zaterdag 15 februari een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer W.J.E.M. Maes. Dat gebeurde in het Schuttersheim van schutterij St. Catharina aan Breyvin in Stramproy.
De heer Maes kreeg de onderscheiding behorende bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

De heer W.J.E.M. (Wim) Maes is geboren op 6 mei 1929 te Stramproy en woont momenteel aan de Wilhelminastraat 20 in Stramproy.

In een periode waarin er in Stramproy nog weinig andere industriële activiteit was, vervulde brouwerij Maes en ook de heer W. Maes, als directeur van het bedrijf, een belangrijke maatschappelijke functie. Zeer veel activiteiten van het verenigingsleven (zoals carnavalsverenigingen, schutterij en fanfare) werden in materiële en immateriële zin ondersteund. Aandacht en interesse gaat daarbij tot heden vooral uit naar het schutterswezen in brede zin. Voor zijn inzet voor het schuttersgebeuren in Limburg werd hij bij hoge uitzondering als niet schutter opgenomen in de Edele Eedbroederschap van de Souvereine orde van de Rode Leeuw te Limburg en de Heilige Sebastianus.
De Edele Eedbroederschap is een private vereniging van gelovigen verbonden met de Orde van de Heilige Sebastianus van Frankrijk en Navarra van het jaar 825 en behoort tot de katholieke kerk. De broederschap is erkend door de bisdommen Roermond en Hasselt. De Orde heeft tot doel het instandhouden van de tradities en gebruiken van het aloude christelijke schutters- en gildewezen.

In 1952 werd het eerste toernooi om de Maes-beker georganiseerd. Het was een toernooi binnen de schuttersbond met deelname van 24 schutterijen. Dit is inmiddels uitgebouwd tot het internationaal grenslandtreffen met deelname van Belgische en Nederlandse schutterijen.
De heer Maes is niet alleen grondlegger van het Maes-beker toernooi, maar is ook gedurende 40 jaar beschermheer en adviseur van het bestuur van schutterij St.Catharina.
Hij vult dit niet in als een erefunctie, maar geeft daadwerkelijk inhoud aan deze functie door als een toegevoegd bestuurslid ook veel uitvoerende werkzaamheden voor de schutterij te verrichten. In 1966 en 1986 viel aan Stramproy de eer te beurt om het O.L.S. (Oud Limburgs Schuttersfeest) te organiseren. De inzet en medewerking van de heer Maes heeft er toe bijgedragen dat deze schuttersfeesten een succes werden. Meer dan dertig jaar levert de heer Maes zijn bijdrage aan de organisatie rondom het O.L.S.
In 1999 bestond schutterij St.Catharina 500 jaar. Onder zijn leiding werd dit jubileum groots gevierd. Zijn aandeel bij het voorbereiden en tot stand komen van het unieke jubileumboek heeft bij velen diepe indruk gemaakt.
Schutterij St.Catharina is mede op zijn initiatief en aandrang talrijke malen betrokken geweest bij festiviteiten van het Koninklijk Huis in Nederland en België.

Door de inzet van de heer Maes kwam op 26 januari 1995 de oprichting van de Zonnebloem, afdeling Stramproy, tot stand. De heer Maes werd binnen het bestuur van de afdeling tot penningmeester benoemd. In totaal heeft hij bijna 6 jaar de functie van penningmeester vervuld en is hij, na zijn aftreden in oktober 2000, nog actief als vrijwilliger van afdeling Stramproy en Tungelroy.

In andere opzichten is hij ook representant van het bedrijfsleven in Stramproy hetgeen o.a. tot uitdrukking komt door zijn jarenlange lidmaatschap van de Lions Club regio Weert. Hij was charterlid van deze vereniging op 29 november 1968 en heeft een aantal bestuursfuncties vervuld, waaronder het penningmeesterschap.

Deel: ' Koninklijke onderscheiding voor P.J.R.L. Verheggen uit Weert '
Lees ook