Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

26 april 1999

Koninklijke onderscheiding voor professor Zandbergen

Bij zijn afscheid als president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is prof. dr. ir. Pieter J. Zandbergen vandaag benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Zandbergen ontving de Koninklijke onderscheiding vandaag uit handen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. L.M.L.H.A. Hermans.

Deze hoge onderscheiding is toegekend aan professor Zandbergen (65) voor zijn verdiensten als bestuurder van de KNAW in de afgelopen vijftien jaar en voor de talrijke bijdragen die hij gedurende een periode van dertig jaar op vele plaatsen heeft geleverd aan het beleid en bestuur van de Nederlandse wetenschapsbeoefening.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: vodoc@bureau.knaw.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Koninklijke onderscheiding voor professor Zandbergen '




Lees ook