Provincie Groningen


Groningen, 29 april 1999 persbericht nr. 98

Koninklijke onderscheidingen

De Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, de heer J.G.M. Alders, zal op donderdag 29 april aanstaande om 9.30 uur in het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer een koninklijke onderscheiding uitreiken aan de heer J.L.D. van der Linde, burgemeester van die gemeente.

De onderscheiding wordt uitgereikt omdat de heer Van der Linde zich naast zijn inspanningen als burgemeester onderscheidt van anderen, onder meer omdat hij zich als bestuurder manifesteert bij de promotie van glastuinbouw in de Noordelijke provincies, de sportbeoefening op provinciaal niveau en de zorg voor gehandicapten.

De heer Van der Linde wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Vervolgens reist de heer Alders naar Sellingen om aldaar om 11.00 uur in het gemeentehuis van Vlagtwedde, een koninklijke onderscheiding uit te reiken aan de heer H.A. Euverink, burgemeester van die gemeente.

Deze onderscheiding wordt uitgereikt omdat de heer Euverink zich in de loop van zijn, inmiddels ruim 12-jarige burgemeesterschap, heeft onderscheiden door het oplossen van een bestuurljke crisis, de aanpak van industriele vervuiling, ontwikkeling van het toerisme, behoud en versterking van werkgelegenheid en bij de asielzoekersproblematiek en de daarmee samenhangende openbare orde problemen.

De heer Euverink wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje NassauVoor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Deel: ' Koninklijke onderscheidingen in Groningen '
Lees ook