Royal Dutch Petroleum

Persbericht

16/10/2002

Koninklijke/Shell Prijs 2002 voor professor Van den Bergh 100.000 euro voor 'meest creatieve econoom' van Nederland De Koninklijke/Shell Prijs 2002 gaat dit jaar naar prof.dr. J.C.J.M. van den Bergh uit Amsterdam. Hij is verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde en aan het Instituut voor Milieuvraagstukken, beide aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De Koninklijke/Shell Prijs wordt donderdag 17 oktober aanstaande voor de 43ste keer uitgereikt. Dat gebeurt in het Shell Research and Technology Centre in Amsterdam. Aan de Koninklijke/Shell Prijs is een bedrag verbonden van 100.000 en het beeldje 'Il Dottore' van kunstenaar Eric Claus.

Jeroen van den Bergh heeft - ondanks zijn jeugdige leeftijd, 37 - al furore gemaakt in zijn vakgebied, milieu-economie. Volgens de jury, die Van den Bergh unaniem aanwees als winnaar, heeft met de toepassing van wiskundig-economische modellen 'baanbrekend en internationaal onderzoek verricht op het terrein van duurzame ontwikkeling, milieu en hulpbronnen'. De winnaar werd door een van de door de jury geraadpleegde experts beschouwd als 'de meest creatieve Nederlandse econoom' van dit moment.

Zijn expertise ligt, aldus de jury, op het terrein van de milieu-economie, waaronder ook de economie van natuurlijke hulpbronnen. 'Professor Van den Bergh was de eerste die succesvol ecologische en economische modellen integreerde, waarbij hij met een geheel nieuwe methodologische aanpak kwam. Tevoren hadden anderen tevergeefs getracht zulk een integratie tot stand te brengen.'

Verder gaat Van den Berghs belangstelling uit naar de evolutionaire economie, de ruimtelijke economie - in het bijzonder de regionale en de vervoerseconomie - en de milieukunde. Zijn kracht ligt volgens de jury in een grote kennis van de sociale en natuurwetenschappen, alsmede de integratie hiervan, gebruik makend van diverse methoden en technieken. 'Toepassingen liggen op het veld van materiaal- en energiestromen door de economie, internationale handel, economische groei en technologie, en ruimtelijke aspecten van milieubeleid.'

In Van den Bergh's publicaties komt een variatie aan combinaties van filosofische, conceptuele, theoretische, modelmatige en beleidsmatige aspecten tezamen. Een deel van zijn werk is onorthodox, en zelfs kritisch op gangbare benaderingen, wat steeds verfrissende inzichten oplevert, zo schrijft de jury. 'Zijn huidige werk omvat tevens het bestuderen en formuleren van interacties tussen eco-systemen, die door hem altijd als dynamisch en niet als statisch worden beschouwd.'

De Koninklijke/Shell Prijswinnaar heeft al veel gepubliceerd - een aantal monografien, geredigeerde boeken, talrijke artikelen in onder meer internationale tijdschriften. Zijn 'pice de rsistance' is het 1300 pagina's tellende 'Handbook of Environmental and Resource Economics', waarbij hij als toen 33-jarige als enige editor optrad. Van den Bergh doceerde aan universiteiten in Spanje (Barcelona), Oostenrijk (Wenen), Tjsechi (Praag). Samenvattend stelt de jury 'dat professor Jeroen van den Bergh op zijn gebied binnen de economische wetenschappen tot de wereldtop behoort. Hij is jong en ambitieus, creatief en productief.'

Stichting Koninklijke/Shell Prijs
De Stichting Koninklijke/Shell Prijs stelt sinds 1960 prijzen beschikbaar ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op verschillende wetenschappelijke terreinen. De prijs wordt toegekend door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. In 1998 is voor een nieuwe opzet gekozen. Sinds dat jaar wordt de prijs toegekend ter bekroning van een wetenschappelijke doorbraak of een technische innovatie op het gebied van Duurzame Ontwikkeling en Energie.

De jury beoordeelt de ingediende nominaties aan de hand van een aantal criteria. Zo kijkt de jury onder meer naar het feit of het onderzoek betrekking heeft op de ontwikkeling van duurzame energie en of het onderzoek een wetenschappelijke doorbraak is. Verdere criteria zijn: originaliteit, technische realisatie en mogelijk perspectief voor toekomstige activiteiten.

Dit jaar bestond de onafhankelijke jury uit prof.dr.ir. H. van Bekkum (voorzitter), prof.dr. G.A. van der Knaap, prof.dr. C.W.J. Beenakker, prof.dr. A.W. Kleyn en prof.dr.ir. N.W.F. Kossen, bijgestaan door prof.dr. A.A. Verrijn Stuart en mevrouw ir. B.M.Th. Dortland-Bier, respectievelijk secretaris en adjunct-secretaris van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Vorige winnaars waren onder anderen prof.dr.ir. J. Schoonman (energieomzetting en opslag), prof.dr.ir. Lettinga (anarobe waterzuiveringsmethode), prof.dr. W. Sinke (zonne-energie) en prof.ir. J. Kristinsson (architectuur en bouwkunde).

Shell Persdienst,
tel. 070 - 377 8750
fax 070 - 377 8750

Deel: ' Koninklijke/Shell Prijs 2002 voor professor Van den Bergh '
Lees ook